Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

NYTT försök: Fiberkabelprojektet Malexander-Åsbo

Publicerad: lördagen den 18 augusti klockan 15:04

MALEXANDER-ÅSBO FIBERPROJEKT – PÅ RÄTT VÄG!
Stig Karlsson och undertecknad träffade den 15 augusti chefstjänstemän på Boxholms kommun, på ITSAM, samt en säljare på UTSIKT BREDBAND (Linköpings kommuns IT-bolag).

Vi diskuterade bl.a.

- den till länsstyrelsen sedan några månader (av ITSAM) inlämnade ansökan om bidrag för Malexander – Åsboprojektet (inkluderar även ett antal fastigheter i Mjölby kommun)

- möjligheter till samarbete/samverkan mellan ITSAM och UTSIKT BREDBAND i    gränstrakterna mellan Boxholms och Mjölby kommuner

- kostnadsfrågor för fastighetsägare som ännu inte anmält intresse (Malexander-Åsboprojektet)

- vikten av att vara förberedda i de delar av kommunen för vilka ansökan om bidrag ännu inte lämnats in (delar av Blåvik samt Kulla-Stekanäsområdena).


Månen som den brukar se ut
 
Ansökningar om bidrag till länsstyrelsen

Ansökan har lämnats in i rätt tid. Den innehåller fler än 200 permanentboende hushåll och fler än 150 fritidsbebodda fastigheter (projektet är kostnadsberäknat till ca 30 miljoner kr; se blogginlägg 2018-06-09 nedan). Den samlade bedömningen är att det finns goda förutsättningar för Malexander-Åsboprojektet att få maximalt bidrag (ca 20 miljoner kr). Länsstyrelsens beslut förväntas under året. Helt klart är dock att det inte blir någon byggstart under 2018.
 
Det är många andra företag/organisationer som också sökt bidrag (vissa med stora, tom mycket stora ansökningar). Det kan antas att en del av dessa ansökningar inte kommer att fullföljas av kostnadsskäl och att bidragsmedel till följd av detta kan komma att bli tillgängliga för andra intressenter i ett senare skede. Detta gör det är mycket angeläget att det arbetas fram ett bra intresseunderlag för  Blåviks- och Kulla-Stekanäsområdena och att det är färdigt att bifoga i en bidragsansökan - när och om det tillfället öppnar sig. Detta arbete måste påbörjas omgående så att underlaget är klart när tillfället kommer!


Månen på väg mot blodmåne
 
De fastighetsägare som skrivit på ett avtal med företag som kan komma att dra tillbaka sin ansökan kan fundera på möjligheten att bryta avtalet (enligt 36 § avtalslagen). Om detta inte görs kan fastighetsägaren bli förhindrad att bygga fiberanslutning med hjälp av annan entreprenör under oöverskådlig tid.
 
Kostnadsfrågor (Malexander – Åsboprojektet)
Kostnaden för fiberanslutning kan som tidigare meddelats antas hamna på ca 20 000 kr per anslutning (gäller fastigheter i Boxholms kommun). Till detta kommer kostnaden för grävning mellan fördelningsbrunn och den byggnad anslutningen ska avse. Arbetet med denna grävning kan säkert köpas av de entreprenörer som kommer att gräva stamledningar. Ett annat alternativ för den enskilde fastighetsägaren är att anlita lokal entreprenör med betydligt mindre grävutrustningar (spåren i trädgården blir mindre). Det är resp fastighetsägare som avgör och bekostar detta val.

 


Snart blodmåne

För de fastighetsägare som valt att inte anmäla intresse för fiberkabel i Malexander – Åsboprojektet finns möjlighet till sk återanslutning. Vid sådan återanslutning gäller dock inte ovan nämnda anslutningsavgiften på ca 20 000 kr (plus kostnad för grävning in till huset). Kostnaden kommer i stället att bestämmas individuellt för varje fastighet för sig och efter förhållandena i det enskilda fallet.
 
Samarbete/samverkan mellan ITSAM och UTSIKT BREDBAND
ITSAM och UTSIKT BREDBAND kommer att träffas för att diskutera anslutningsnät för fastigheter belägna i närheten av kommungränsen mellan Boxholm och Mjölby. Inriktningen är att den mest kostnadseffektiva lösningen ska väljas. Det kan innebära att fastigheter i Mjölby kommun ansluts till Vökbys nät och omvänt att fastigheter i Boxholms kommun ansluts till UTSIKT BREDBANDS nät.


Så nära blodmåne som det bara är möjligt

Håkan Jutterdal

Skriven av Håkan Jutterdal

Skriv kommentar:
OBS: Du måste logga in för att kunna posta kommentarer

Nyinflyttad?

Är du nyinflyttad i Malexander socken?

Ta kontakt med oss i Byalaget så väntar en välkomstpresen!

Mvh Byalagets styrelse.

Närtrafik

Beställ kompletterande resa till eller från Boxholm.

Beställningstider
Vardagar 09.00-12.30 samt
17.00–22.00
Lördag och söndag 09.00-17.00

Beställ resan på tel 077-171 10 20 minst 2 timmar innan. Pris 45 kr. (2017-06-25)

Obs: Önskad tid kan ändras med upp till 30 min för att samordna med andra resenärer. Dock garanteras en senast framme tid.

Mer info på Östgötatrafikens hemsida

Frågan

Vart åker du helst för att handla mat?
Antal svar 43438 st » Se resultat
Copyright © 2024 Malexanders Byalag | Ansvarig utgivare: Gunnar Malgeryd