Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

BREDBANDSPROJEKT MALEXANDER-ÅSBO

Publicerad: lördagen den 9 juni klockan 16:45

Länsstyrelsens beslut i bidragsfrågan avseende bredbandsprojektet Malexander/Åsbo kan förväntas under sista kvartalet 2018. Sent kan tyckas. Ansökan skulle lämnas in senast siste mars (vilket också gjordes).


 


Boxholms kommun var tidigt ute med att bygga stamnät. För mer än tio år sedan drogs fiber i väg 580 från Björndal (väg 134) till Boxholm. Det var trögt med intresset inledningsvis men efter insatser av Malexander byalag steg intresset kraftigt i vart fall i Malexander kyrkby.


 


För ett par år sedan beslutade kommunen anta en IT-strategiplan, som innebär en planering för hela kommunen och att fiberkabel ska finnas tillgänglig för alla fastighetsägare i början av 2020-talet. Planen har hittills följts och den erbjuder varje fastighetsägare anslutning till bredbandet för en mycket rimlig anslutningsavgift.


 


Den i IT-strategiplanen beräknade totalkostnaden uppgick till drygt 47 miljoner kr (avser hela kommunen utom Boxholms tätort).


 


 Moln med fart i!


Kostnaden för Malexander-Åsbosocknarna beräknades då till 28 miljoner kr. Det projektet har i ansökan till länsstyrelsen kostnadsberäknats till drygt 33 miljoner kr (ett antal mjölbyfastigheter belägna nära kommungränsen ingår då i projektet genom samarbete med Linköpings kommuns IT-bolag, UTSIKT AB). Samarbetet med UTSIKT AB bedöms angeläget bl.a. för att säkerställa högsta möjliga bidrag från länsstyrelsen (från landsbygdsprogrammet). Förhoppningen är att bidraget ska bli maximala 60% av kostnaden, dvs ca 20 miljoner kr.


 


Kommunens egen kostnad för Malexander-Åsboprojektet) inklusive den del som belöper på fastigheter i Mjölby kommun) kan alltså antas bli ca 13 miljoner kr. Huvuddelen av den kostnaden ska täckas av anslutningsavgifter från fastighetsägarna. Eftersom en del fastighetsägare hittills inte visat intresse för anslutning kan kommunen tvingas ligga ute med den del av produktionskostnaden som belöper på fastigheter vars ägare inte vill ansluta sig.


 


Moln - färgat av den sjunkande solen


Problematiken är jämförbar med den som gäller för de fastigheter utmed 580, som hittills inte anslutits.


 


Samma problematik fanns en gång i tiden även för de fastigheter som inte elektrifierades när elnäten byggdes (skillnaden är att det då var elbolag som fick ligga ute med pengar).


 


 


Sett ur fastighetsägarperspektiv kan kostnaden för anslutning vid senare tillfälle leda till högre, kanske betydligt högre, kostnad än den för närvarande aktuella anslutningsavgiften, 20 000 kr per anslutning.


 


 


Det finns ännu möjlighet att anmäla intresse för anslutning i projektet Malexander-Åsbo. Kontakta ITSAM eller någon av oss i den ideella gruppen.


 


Moln - inom räckhåll


 


I höst kommer arbetet med att planera för fiberkabel i det aktuella projektet att fortsätta. Den 15 augusti 2018 har bl.a. undertecknad, ITSAM och UTSIKT bjudits in av Boxholms kommun till ett sammanträde om projektet.


 


 


Låt oss hjälpas åt att diskutera nyttan med fiberkabel


 


 


Bra fungerande fast sk IP-telefoni                       


 


Wifi för trådlös anslutning av mobila enheter till bredbandet


 


Bra fungerande sk IP-TV


 


Möjlighet att utnyttja digitala säkerhetstjänster


 


Möjlighet att utnyttja kommunala digitala tjänster exempelvis inom äldrevården.


 


  


Kvalitativt sett kommer med säkerhet aldrig bättre bredband att kunna erbjudas.Fin inställning hos Ydreskolans elever!


 


  


Tacksam för synpunkter helst i form av kommentarer här på hemsidan. Det går även bra att ringa 070-875 68 99 eller mejla hakan.jutterdal@bredband.net.


 


  


Håkan Jutterdal


 


Fotona är dagsfärska och tagna av undertecknad vid Bendriks park


 

Skriven av Håkan Jutterdal

Skriv kommentar:
OBS: Du måste logga in för att kunna posta kommentarer

Nyinflyttad?

Är du nyinflyttad i Malexander socken?

Ta kontakt med oss i Byalaget så väntar en välkomstpresen!

Mvh Byalagets styrelse.

Närtrafik

Beställ kompletterande resa till eller från Boxholm.

Beställningstider
Vardagar 09.00-12.30 samt
17.00–22.00
Lördag och söndag 09.00-17.00

Beställ resan på tel 077-171 10 20 minst 2 timmar innan. Pris 45 kr. (2017-06-25)

Obs: Önskad tid kan ändras med upp till 30 min för att samordna med andra resenärer. Dock garanteras en senast framme tid.

Mer info på Östgötatrafikens hemsida

Frågan

Vart åker du helst för att handla mat?
Antal svar 43438 st » Se resultat
Copyright © 2024 Malexanders Byalag | Ansvarig utgivare: Gunnar Malgeryd