Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

TÄNK OM.....!

Publicerad: söndagen den 18 oktober klockan 15:18

Konkurrensverkets har avstyrkt förslaget till Jordbruksverkets (SJV) föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Går att läsa på http://www.konkurrensverket.se/nyheter/landsbygdsprogrammet-ska-inte-stora-konkurrensen/.


Levande glesbygd


Information från Jordbruksverket med anledning av ovanstående och andra remissvar avseende bl.a. bredbandsstöd kan läsas på https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2015/jordbruksverketgorenoversynavforeskrifternailandsbygdsprogrammetmenutbetalningsplanenliggerfast.5.2c4057e915060022b2a21f82.html.


EGNA Funderingar utifrån några meningar i Konkurrensverkets yttrande:
  • Konkurrensverket efterlyser närmare information om stödnivåerna och om hur stödmedlen ska prioriteras mellan olika projekt. Det har betydelse för vilka konsekvenser landsbygdsprogrammet har för konkurrensen på marknaden.   • Stöd bör normalt endast delas ut till projekt där risken för att stödmedlen verkar marknadsstörande är liten  • … vikten av att säkerställa att stödmedel inte ersätter kommersiella investeringar  • … risk att åtskillnaden mellan kommersiellt genomförbara projekt och de som landsbygdsprogrammet avser inte kan upprätthållas.


Stålefalls Gård, Åsbo


Det har tagit snart TVÅ ÅR innan det nu aktuella förslaget till föreskrifter presenterats av SJV. Skattemedel i mängder har gått åt – inkl kostnader för att bl.a. bygga datastöd. Regler och datasystem måste sannolikt ändras efter remissrundan. Ännu mer skattemedel går åt. Landets väntande och förväntansfulla landsbygd får vänta – ännu längre! Under tiden fortsätter en smygande befolkningsminskning av landets glesbygder.  


Företagsamhet  i glesbygd


Ordet SKANDAL ligger nära men ….. Kanske det i stället är så att Konkurrensverket, som nu satt stopp för en inte avsedd fördelning/användning av offentliga medel, förtjänar ett TACK! Kan det vara så att SJVs förslag smetade ut medlen utan hänsynstagande till typ av landsbygd? Att skillnad inte gjordes mellan stadsnära respektive ensligt belägna bygder?


Mycket kortfattat kan Konkurrensverkets yttrande tolkas så här:
  • Medlen ska i större utsträckning än vad SJVs förslag till riktlinjer indikerar riktas till geografiska områden där konkurrensen på marknaden är som minst, dvs. till glest befolkad lands- och skogsbygd.


Mellansjö Gård


Kanske att Konkurrensverkets ställningstagande leder till att miljarderna hamnar mer rätt, dvs i glesbebyggda trakter med långa avstånd till de utvecklingsområden alltså i områden där kundunderlaget är för litet för att vara intressant för marknadskrafter.


Hoppas att tolkningen är riktig och att Statens Jordbruksverk nu TÄNKER OM och verkligen skyndar på!


Håkan Jutterdal


PS De insprängda fotona är från en väntande lands- och glesbygd i södra Östergötland. DS


Skriven av Håkan Jutterdal

Skriv kommentar:
OBS: Du måste logga in för att kunna posta kommentarer

Nyinflyttad?

Är du nyinflyttad i Malexander socken?

Ta kontakt med oss i Byalaget så väntar en välkomstpresen!

Mvh Byalagets styrelse.

Närtrafik

Beställ kompletterande resa till eller från Boxholm.

Beställningstider
Vardagar 09.00-12.30 samt
17.00–22.00
Lördag och söndag 09.00-17.00

Beställ resan på tel 077-171 10 20 minst 2 timmar innan. Pris 45 kr. (2017-06-25)

Obs: Önskad tid kan ändras med upp till 30 min för att samordna med andra resenärer. Dock garanteras en senast framme tid.

Mer info på Östgötatrafikens hemsida

Frågan

Vart åker du helst för att handla mat?
Antal svar 43438 st » Se resultat
Copyright © 2024 Malexanders Byalag | Ansvarig utgivare: Gunnar Malgeryd