Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

HÖSTFÄRGER

Publicerad: söndagen den 7 oktober klockan 19:29

 Höstfärgerna börjar komma


Höstvädret är härligt för den så gott som dagliga entimmespromenaden. Luften är kall. Solen värmer liksom de starka färgerna.Snöbollsbuske med höstlöv


Snöbollsbusken blomklasar är sedan länge vissna. Enbart löven finns kvar men de är vackra i sin djupt mörkröda färg.


 


Flugsvamp


Bredvid stigen växer färgstark svamp, röd flugsvamp – oätlig men vacker.


Vi går stigen ner till Axsjön och följer den till Tobergsvägen där vi viker vänster mot väg 580. Asparna lyser rött i sina toppar och gult neråt.Tobergsvägen


Vi genar av från väg 580 och kommer ut på Bålnäsvägen vid Gökadalen. När vi gått förbi de gamla fina grindstolparna på vägen upp mot Bålnäs visar sig den starkt lysande eken på vägens vänstra sida. Nertill är lövverket fortfarande grönt eller gröngult.Höstfärgad ek


På östra sidan av Bålnäs öppnar sig vyerna ut över Sommen. Solen ger kameran ett starkt motljus. De vita molnen och den mörka partierna skapar lyriska formationer och kontraster. På andra sidan malexanderfjärden ligger Mareks- och Rönnäslandet i skuggor. De vita molnen lägger sig liksom ovanpå och trycker ner landskapet.Moln och stränder i motsolsljusMoln över Marek och Rönnäs


Vi sätter oss på bänkarna vid badplatsen, tittar ut över sjön, på molnen, på den värmande solen och njuter. Fyllda av allt vackert vänder vi mot kyrkbyn och hemåt.På hemväg


Hemkomna hittar vi andra starka färger – forsythiabuskens gröna, gula, brunröda och glänsande blad.


 


Forsythia i starka färger


En del av fotona, som jag  tog idag, har jag skickat till https://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/tittarbilder-vecka-40-1. Det innebär att jag inte kan visa de bilderna här (de är SVTs). Om någon vill se de väderbilder som SVT fått från olika personer går att se på länken ovan. Spännande att se om någon av mina bilder från dagens promenad kommer att publiceras där. Kul om Malexander skulle finnas med på SVT-kartan!


Håkan Jutterdal


 

Skriven av Håkan Jutterdal

RÖDHAKE

Publicerad: lördagen den 8 september klockan 17:47

 I flera decennier har vi haft rödhake häckande i vår närhet i Malexander.Unge som väntar på sin första långa flygtur!


Den är pigg och alert i sina snabba ruscher över gräsmattan för att fånga mat. Favoritställena har varit buskar (vinbärsbuske, ”törnrosabuske”, magnoliabuske och torpargrunden under uthuset.I magnoliabuskenMed koll på situationen


På de två trappstegen in till uthuset har den lämnat tydliga visitkort. Favorittiden för att visa sig har varit morgnar, kvällar och efter regn. Snart vänder den tillsammans med miljontals rödhakar och andra fågelarter åter söderut.På säker plats i magnoliabusken 


Välkommen tillbaka nästa vår!


Håkan Jutterdal


 

Skriven av Håkan Jutterdal

SÖNDAGSPROMENAD – NORR OM KYRKBYN

Publicerad: måndagen den 3 september klockan 11:14

SÖNDAGSPROMENAD – NORR OM KYRKBYN

En eller ett par gånger per år brukar vi göra en gemensam utflykt i grannskapet tillsammans med våra grannar Laila och Lasse. Idag blev det en biltur till Örebro. Nej inte till Närkes residensstad utan till Örebro i Malexander. Vi åkte på nylagt oljegrus förbi Hällebo och Ramfall och parkerade bilen vid Uppsalatorptorp, på vägen in mot Kvarngölen.Mysig stig, trampad genom århundraden

Vi möttes av några trafikskyltar, ”mötesplats” respektive ”här får Du åka bara om Du är behörig”. Vi tyckte skyltarna tillät såväl möte grannar emellan som parkering av bil. Dock ansåg vi oss inte behöriga att åka vidare på vägen mot Kvarngölen!Skogen närmar sig vägen!

Efter en liten pratstund på mötesplatsen ställde vi kosan västerut förbi Uppsalatorp. Målet var att gå runt Ormsjön för att därefter hitta en bra fikaplats.Bra att kunna ta stöd av granen!

Första kilometern till Ormsjötorp gick vägen på en gammal väg genom äldre blandskog. Naturligtvis fanns där tydliga spår efter vildsvin. Stigar eller småvägar mot såväl syd som norr löpte ut från vårt promenadstråk. Framme vid bebyggelsen på västra sidan av Ormsjön blev det gott om vägkorsningar, en från Björnön, en mot Fåborg och Danskebo och ett antal in till de olika fastigheterna i Ormsjötorp – drygt tio fritids- och minst fem permanentbebodda. Området består av böljande sandåsar med vackra sluttningar ner mot Ormsjön.Vägvisare? 

På andra sidan sjön är naturen mer svårtillgänglig. Där reser sig en mycket mäktig och respektingivande bergvägg. Den börjar vid Långsjöns sydspets, följer vägen ner till Mellansjö och fortsätter utmed Danielshammarsvägen till Uppsalatorp där den viker av österut. Högt däruppe, ca 40 – 50 meter ovanför Ormsjöns yta och ca 400 meter in från vägen utmed räknat ligger Berggölen (vad annat skulle den heta) i ett område av kärrmark. Området avvattnas av en bäck som störtar sig ner över den upp mot 30 – 40 meter höga bergväggen inom tydligt höravstånd från Örebro och Uppsalatorp. Området och dess otillgänglighet väcker en längtan och nyfikenhet att kunna ta sig dit upp och kanske få se smålom (sägs häcka där). Någon som vill vara med och göra ett försök nästa vår/sommar?Liten avstickare

Jo, våra samtal under promenaden rörde även annat än det otillgängliga området runt Berggölen. Det är trevligt med spontana utflykter som denna och härligt att gå på mossbelupna stigar och vägar genom tyst skog. Kaffet? Jo, det drack vi någon km norrut, vid sjön Asplången (norr om Ormsjön) och då kunde vi på nära håll se hur man fiskar abborre eller annat som vill nappa på kroken.Här gäller det verkligen att vara behörig?

Tack Laila och Lasse för en trevlig söndagseftermiddag!I motljus - med Asplången och en liten fiskebåt som bakgrund

Håkan Jutterdal

Skriven av Håkan Jutterdal

NYTT försök: Fiberkabelprojektet Malexander-Åsbo

Publicerad: lördagen den 18 augusti klockan 15:04

MALEXANDER-ÅSBO FIBERPROJEKT – PÅ RÄTT VÄG!
Stig Karlsson och undertecknad träffade den 15 augusti chefstjänstemän på Boxholms kommun, på ITSAM, samt en säljare på UTSIKT BREDBAND (Linköpings kommuns IT-bolag).

Vi diskuterade bl.a.

- den till länsstyrelsen sedan några månader (av ITSAM) inlämnade ansökan om bidrag för Malexander – Åsboprojektet (inkluderar även ett antal fastigheter i Mjölby kommun)

- möjligheter till samarbete/samverkan mellan ITSAM och UTSIKT BREDBAND i    gränstrakterna mellan Boxholms och Mjölby kommuner

- kostnadsfrågor för fastighetsägare som ännu inte anmält intresse (Malexander-Åsboprojektet)

- vikten av att vara förberedda i de delar av kommunen för vilka ansökan om bidrag ännu inte lämnats in (delar av Blåvik samt Kulla-Stekanäsområdena).


Månen som den brukar se ut
 
Ansökningar om bidrag till länsstyrelsen

Ansökan har lämnats in i rätt tid. Den innehåller fler än 200 permanentboende hushåll och fler än 150 fritidsbebodda fastigheter (projektet är kostnadsberäknat till ca 30 miljoner kr; se blogginlägg 2018-06-09 nedan). Den samlade bedömningen är att det finns goda förutsättningar för Malexander-Åsboprojektet att få maximalt bidrag (ca 20 miljoner kr). Länsstyrelsens beslut förväntas under året. Helt klart är dock att det inte blir någon byggstart under 2018.
 
Det är många andra företag/organisationer som också sökt bidrag (vissa med stora, tom mycket stora ansökningar). Det kan antas att en del av dessa ansökningar inte kommer att fullföljas av kostnadsskäl och att bidragsmedel till följd av detta kan komma att bli tillgängliga för andra intressenter i ett senare skede. Detta gör det är mycket angeläget att det arbetas fram ett bra intresseunderlag för  Blåviks- och Kulla-Stekanäsområdena och att det är färdigt att bifoga i en bidragsansökan - när och om det tillfället öppnar sig. Detta arbete måste påbörjas omgående så att underlaget är klart när tillfället kommer!


Månen på väg mot blodmåne
 
De fastighetsägare som skrivit på ett avtal med företag som kan komma att dra tillbaka sin ansökan kan fundera på möjligheten att bryta avtalet (enligt 36 § avtalslagen). Om detta inte görs kan fastighetsägaren bli förhindrad att bygga fiberanslutning med hjälp av annan entreprenör under oöverskådlig tid.
 
Kostnadsfrågor (Malexander – Åsboprojektet)
Kostnaden för fiberanslutning kan som tidigare meddelats antas hamna på ca 20 000 kr per anslutning (gäller fastigheter i Boxholms kommun). Till detta kommer kostnaden för grävning mellan fördelningsbrunn och den byggnad anslutningen ska avse. Arbetet med denna grävning kan säkert köpas av de entreprenörer som kommer att gräva stamledningar. Ett annat alternativ för den enskilde fastighetsägaren är att anlita lokal entreprenör med betydligt mindre grävutrustningar (spåren i trädgården blir mindre). Det är resp fastighetsägare som avgör och bekostar detta val.

 


Snart blodmåne

För de fastighetsägare som valt att inte anmäla intresse för fiberkabel i Malexander – Åsboprojektet finns möjlighet till sk återanslutning. Vid sådan återanslutning gäller dock inte ovan nämnda anslutningsavgiften på ca 20 000 kr (plus kostnad för grävning in till huset). Kostnaden kommer i stället att bestämmas individuellt för varje fastighet för sig och efter förhållandena i det enskilda fallet.
 
Samarbete/samverkan mellan ITSAM och UTSIKT BREDBAND
ITSAM och UTSIKT BREDBAND kommer att träffas för att diskutera anslutningsnät för fastigheter belägna i närheten av kommungränsen mellan Boxholm och Mjölby. Inriktningen är att den mest kostnadseffektiva lösningen ska väljas. Det kan innebära att fastigheter i Mjölby kommun ansluts till Vökbys nät och omvänt att fastigheter i Boxholms kommun ansluts till UTSIKT BREDBANDS nät.


Så nära blodmåne som det bara är möjligt

Håkan Jutterdal

Skriven av Håkan Jutterdal

MALEXANDER BRANDVÄRN

Publicerad: fredagen den 27 juli klockan 14:53

Sen eftermiddag torsdagen den 19 juli mullrar åskan medan jag svalkar mig i Axsjöns 25-gradiga vatten. Just uppkommen på bryggan hörs två kraftiga åsksmällar, en söderut över Bålnäs och en från nordväst över Tobergen. Jag känner mig säker på åsknedslag! Hur ska detta gå i denna långvariga hetta/torka? Det är med stor oro jag går från sjön. 


 Knappt hemkommen dånar brandlarmet över kyrkbyn. Ett par minuter senare åker brandbilen mot Boxholmhållet. Det visar sig att blixten slagit ner i en tall på Skalludden och att det brinner i markvegetationen runtomkring. En båtförare ute på Sommen har sett nedslaget och att det brinner. Han ringer 112 direkt och agerar alltså så som man ska göra. TOPPEN!  


Martin Friberg, brandvärnsman i Malexander brandvärn, förberedde sin klädsel för utryckning redan när åskan började mullra. Han och övriga sju brandmän fick sms-larm innan tyfonen ljöd över trakten. Brandvärnsmännen var på plats vid brandstationen snabbt och kunde åka iväg mot Skalludden en och en halv minut efter larmet i tyfonen. Senare gick det att läsa på facebook vad som hänt - att släckningen gick snabbt och bra. Min stora olust och rädsla för en storbrand la sig – för den här gången. Puh! Känner dock olust inför nästa åskmuller! 


Vilken lycka att bygden har detta brandvärn! Skamsen över att inte ens veta vilka personer som ingår i brandvärnet (trots sommarboende i Malexander ca 50 åt) tog jag kontakt med Martin Friberg för att bestämma tid för träff med Malexanders brandvärn och för att via Malexanders hemsida sprida kännedom om denna för allas vår och hela bygdens säkerhet så avgörande viktiga institution. 


Brandvärnsmännen, deras uppdrag, utrustning och inställning


Brandvärnsmän i Malexander är Lars Andersson, Joakim Eriksson, Martin Friberg, Ingvar Johansson, Conny Karlsson, Gunnar Malgeryd, Rolf Nilsson och Anders Pettersson. Jag träffar några av dem vid brandstationen.Lars Andersson, Gunnar Malgeryd, Joakim Eriksson, Martin Friberg och Conny Karlsson (saknas på bilden Ingvar Johansson, Rolf Nilsson och Anders Pettersson).


 


En första fråga är: Vad är det som gör att Ni åtagit Er uppdraget? Jag uppfattar att det är ansvarskänsla för bygden om det börjar brinna - inte den ersättning de får (160 kr per timme). Engagemanget och ansvarskänslan är mycket tydlig hos killarna och de är stolta inför uppdraget att släcka bränder. 


Boxholms kommun är brandvärnsmännens arbetsgivare. Kommunens räddningsarbete sker i samarbete med Mjölby kommun. Vid ett larm till plats i Malexander kan det, inklusive Malexanders brandbil, vara ytterligare två brandbilar som kommer, en från Boxholm och en från Mjölby. Arbetsledare för Malexanders brandvärn är jourhavande brandmästare, som utgår från Mjölby.Omklädningsrummet i brandbilsgaraget


 


Brandvärnsmännen i Malexander får årligen utbildning/repetition i hjärt-/lungräddning och de är väl insatta i hur hjärtstartaren, som finns vid brandstationen, ska hanteras.


Vinterhalvåret brukar det inte vara så många larm däremot under sommarperioden. De flesta eldsvådorna inträffar på öar i Sommen och i skogen. Åsknedslag eller slarv i samband med grillning är de vanligaste anledningarna till bränderna. Just nu, juli 2018, råder totalt eldnings-/grillningsförbud i hela Östergötland!


Vid brand på öar måste båt användas. Brandvärnet förfogar inte över någon egen båt. I förekommande fall används därför någon av brandmännens privata båt. I båten ska förutom brandmän även fraktas en tung pump samt brandsläckningsutrustning. Även vid andra bränder måste pumpen vara med för att kunna ta vatten från sjöar nära brandstället. Det är bara i undantagsfall som brandbilen kan köras ända fram till branden och bilens vatten räcker bara i ett initialt skede. Hur lyckas Ni få med Er en tung pump och slangutrustning genom skogen? ”Det är bara att hugga i och springa! Lyft själv får Du se!” Jag lyfter och konstaterar att jag inte kan aspirera på att vara brandvärnsman.Vattenpumpen


Brandvärnsmännen är glada för den stora och välutrustade brandbil, som finns i Malexander. Det önskemål som framstår som tydligast hos brandmännen är behovet av en snabb öppen båt. I sjön Sommen finns för närvarande två sådana brandkårsbåtar – en i Tranås och en i Boxholm. Anledningen till att räddningstjänsten inte har sådan även i Malexander har sannolikt ekonomiska förtecken. Vi diskuterar olika alternativa finansieringslösningar. Skulle fastighetsägare i bygden vilja bidra ekonomiskt till en brandbåt? Skogsägarna? Båt placerad i Malexander skulle sannolikt korta inställelsetiden avsevärt (i den hetta/torka som råder nu kan varje sekunds kortare inställelsetid vara direkt avgörande).


Vi hittar ingen självklar lösning utan för frågan vidare till Malexander byalag. Ni som läser detta och har förslag till lösningar: ta kontakt med byalaget.


Tack Malexander brandvärn! Efter ca 50 år i bygden har jag äntligen kommit till insikt om hur viktigt ett – om än litet – brandvärn i kyrkbyn är! Det som är signifikativt för detta lilla brandvärn är närheten till branden, dvs att killarna kan vara på plats vid elden bortåt en halvtimme tidigare är Boxholms och Mjölby brandkårer.


Håkan Jutterdal


 

Skriven av Håkan Jutterdal

SOLNEDGÅNG ÖVER MALEXANDER KYRKBY

Publicerad: lördagen den 30 juni klockan 17:15

Högsommarväder i Malexander. Solcellerna producerar el ca 15 timmar per dygn. Kvällarnas svalka känns skön. Tog några sommarmolnsbilder i går kväll. De solbelysta molnen nuddar nästan kyrktornet, hustaken och trädtopparna - med lite manuell hjälp förstås.Molntuss nära trädtopparnaEfterföljande småmolnI höjd med kyrktornet?Näära hustake?Vacker molnformation


 Håkan Jutterdal


 

Skriven av Håkan Jutterdal

SOMMARMORGON VID AXSJÖN

Publicerad: torsdagen den 28 juni klockan 15:54

 I morse, 28 juni 2018, ringde väckarklockan kl 04.00 – Axsjön by camera var målet. Allt stilla och tyst? Ja från människors sida men inte från djuren.


Jag hann inte längre än till tomtgräns förrän två rådjur visade sig. De sprang i hög fart genom tallskogen på väg bort från mig. Jag hann inte ens få upp kameran.De röda kvällsfärgerna finns ännu kvar över sjön


För Axsjön ovanliga fåglar visade upp sig - en fiskmås utanför ön och ett par knölsvanar ytterligare några hundra meter norrut. De sistnämnda lämnade sjön några timmar senare. De hade nästan lika lång startsträcka som lommen har när den ska lyfta – några varv runt ön och så bort över byn mot Sommen.Mitt i bild en fiskmås och längre bort ett par knölsvanar - båda ovanliga för Axsjön


En grå dimma låg vid vattenytan och den låg kvar på grund av vindstiltje. Den syntes tydligast i öst och i norr.Morgondimma


Stiltjen gör spegelbilderna i sjön tydliga. Ofta upplever jag att kameran ser mer än mina ögon, så även idag.Spegelbild i vattnet av trädstammar


Efter en promenad tut och retur mellan sjöns två bryggor visar sig även solen på barrskogstopparna väster om sjön.Solen lyser på barrskogen i väster - tranorna hörs tydligt från öster


Som musik över allt det vackra hörs tranornas ihärdiga kacklande, trumpetande eller vad man nu ska kalla deras läten/samtalsljud. Det hörs från öster och är tydligt hörbart.  Det skulle vara spännande att komma dom nära – få dom inom synhåll men….. Det får bli en annan morgon.


Den sköna sängen väntar åter ett besök av mig för ett par timmars ytterligare sömn.


Håkan Jutterdal


 

Skriven av Håkan Jutterdal

Rörelse i midsommartid på Södra Sand

Publicerad: lördagen den 23 juni klockan 19:00

 Efter privat och lokalt initiativ blev det en allsidig fysisk träning på Malexander Hembygdsgård, Södra Sand, midsommardagen 2018.


Drygt 20 personer, yngre och äldre, nappade på initiativet och svettades under en halv timma i den sagolikt vackra miljön med utsikt över malexanderfjärden bort mot Landsnäs, Ivranäs, Aspanäs och Norra Vi. 


För min del blev det ingen gymnastik - bara stor beundran av engagemanget och det proffsiga genomförandet.


 


I stället för gymnastik skötte jag kameran och det blev det ett åttiotal foton.  


 


Njut gärna av dem nedan – det fysiska engagemanget, vyerna över hembygdsgården och Sommen samt de vackra sommarmolnen.


 Håkan Jutterdal


 UppvärmningMed vy mot Norra Vi-fjärdenInstruktion


 


Är det så här jag ska göra?


 


Så här ska Du göra!


 Här flossas det


 Rörelse på Södra Sand - i underskön miljö


 

Skriven av Håkan Jutterdal

BREDBANDSPROJEKT MALEXANDER-ÅSBO

Publicerad: lördagen den 9 juni klockan 16:45

Länsstyrelsens beslut i bidragsfrågan avseende bredbandsprojektet Malexander/Åsbo kan förväntas under sista kvartalet 2018. Sent kan tyckas. Ansökan skulle lämnas in senast siste mars (vilket också gjordes).


 


Boxholms kommun var tidigt ute med att bygga stamnät. För mer än tio år sedan drogs fiber i väg 580 från Björndal (väg 134) till Boxholm. Det var trögt med intresset inledningsvis men efter insatser av Malexander byalag steg intresset kraftigt i vart fall i Malexander kyrkby.


 


För ett par år sedan beslutade kommunen anta en IT-strategiplan, som innebär en planering för hela kommunen och att fiberkabel ska finnas tillgänglig för alla fastighetsägare i början av 2020-talet. Planen har hittills följts och den erbjuder varje fastighetsägare anslutning till bredbandet för en mycket rimlig anslutningsavgift.


 


Den i IT-strategiplanen beräknade totalkostnaden uppgick till drygt 47 miljoner kr (avser hela kommunen utom Boxholms tätort).


 


 Moln med fart i!


Kostnaden för Malexander-Åsbosocknarna beräknades då till 28 miljoner kr. Det projektet har i ansökan till länsstyrelsen kostnadsberäknats till drygt 33 miljoner kr (ett antal mjölbyfastigheter belägna nära kommungränsen ingår då i projektet genom samarbete med Linköpings kommuns IT-bolag, UTSIKT AB). Samarbetet med UTSIKT AB bedöms angeläget bl.a. för att säkerställa högsta möjliga bidrag från länsstyrelsen (från landsbygdsprogrammet). Förhoppningen är att bidraget ska bli maximala 60% av kostnaden, dvs ca 20 miljoner kr.


 


Kommunens egen kostnad för Malexander-Åsboprojektet) inklusive den del som belöper på fastigheter i Mjölby kommun) kan alltså antas bli ca 13 miljoner kr. Huvuddelen av den kostnaden ska täckas av anslutningsavgifter från fastighetsägarna. Eftersom en del fastighetsägare hittills inte visat intresse för anslutning kan kommunen tvingas ligga ute med den del av produktionskostnaden som belöper på fastigheter vars ägare inte vill ansluta sig.


 


Moln - färgat av den sjunkande solen


Problematiken är jämförbar med den som gäller för de fastigheter utmed 580, som hittills inte anslutits.


 


Samma problematik fanns en gång i tiden även för de fastigheter som inte elektrifierades när elnäten byggdes (skillnaden är att det då var elbolag som fick ligga ute med pengar).


 


 


Sett ur fastighetsägarperspektiv kan kostnaden för anslutning vid senare tillfälle leda till högre, kanske betydligt högre, kostnad än den för närvarande aktuella anslutningsavgiften, 20 000 kr per anslutning.


 


 


Det finns ännu möjlighet att anmäla intresse för anslutning i projektet Malexander-Åsbo. Kontakta ITSAM eller någon av oss i den ideella gruppen.


 


Moln - inom räckhåll


 


I höst kommer arbetet med att planera för fiberkabel i det aktuella projektet att fortsätta. Den 15 augusti 2018 har bl.a. undertecknad, ITSAM och UTSIKT bjudits in av Boxholms kommun till ett sammanträde om projektet.


 


 


Låt oss hjälpas åt att diskutera nyttan med fiberkabel


 


 


Bra fungerande fast sk IP-telefoni                       


 


Wifi för trådlös anslutning av mobila enheter till bredbandet


 


Bra fungerande sk IP-TV


 


Möjlighet att utnyttja digitala säkerhetstjänster


 


Möjlighet att utnyttja kommunala digitala tjänster exempelvis inom äldrevården.


 


  


Kvalitativt sett kommer med säkerhet aldrig bättre bredband att kunna erbjudas.Fin inställning hos Ydreskolans elever!


 


  


Tacksam för synpunkter helst i form av kommentarer här på hemsidan. Det går även bra att ringa 070-875 68 99 eller mejla hakan.jutterdal@bredband.net.


 


  


Håkan Jutterdal


 


Fotona är dagsfärska och tagna av undertecknad vid Bendriks park


 

Skriven av Håkan Jutterdal

Nationaldagskväll, 2018

Publicerad: onsdagen den 6 juni klockan 21:18

 


Nationaldagskväll 2018


 


Jag gick under kvällen en runda på stigarna söder om Axsjön - i det av inlandsisar och Baltiska ishavet för tusentals år sedan formade landskapet. Några tiotal meter från Pelarvallen öppnar sig en maffig dödisgrop, ca fem meter djup och ett tjugotal meter i diameter.Stigen på kanten av en dödisgrop


 


Stigen ner mot det västra av Axsjöbaden kantas av mängder av den honungsdoftande linnean, Smålands landskapsblomma. Den växer liksom i mattor. Blomningen verkar gå fort i år.


  Linnea i mattor 


Stigen förbi dödisgropen ner mot och förbi Axsjöbadet slingrar sig vackert mellan de raka furorna. Vid badbryggan badar några personer. Papperskorgen används flitigt och hjälper till att hålla området fritt från skräp.


 


Stigen mot badet mellan raka malexanderfuror


 Håkan Jutterdal


 

Skriven av Håkan Jutterdal

Axsjöbryggan – äntligen klar!

Publicerad: tisdagen den 29 maj klockan 19:59

 En av de första besökarna!


 


Sedan en knapp vecka är Axsjöbryggan klar. Vi har köpt nya rör och plasthattar till rören. Vi har även köpt fyra lyftringar med genomgående bult. Kvar på Axsjöbryggans bankkonto finns nu 433 kr.


Välkomna att använda bryggan!


Ett stort tack för de pengar som swishades in.


 Håkan Jutterdal


 


 


 

Skriven av Håkan Jutterdal

Fiberkabelprojektet Malexander - Åsbo

Publicerad: onsdagen den 16 maj klockan 20:59

ITSAMs ansökan om bidrag från landsbygdsprogrammet för detta projekt lämnades in i rätt tid till länsstyrelsen. Handläggningen på länsstyrelsen kommer inte att vara klar förrän mot slutet av året – tyvärr.


 Körsbärsblom


 


För att få högsta möjliga poäng vid länsstyrelsens prioritering av de inkomna ansökningarna krävs att mer än 200 fastboende inom området anmält intresse för fiber. Vi låg precis på – kanske något under - den gränsen. I slutfasen kontaktade vi Mjölby kommun och frågade om möjligheten att i vårt projekt ta med även intresserade fastighetsägare i Mjölby kommun – med fastigheter belägna i gränstrakterna till Boxholms kommun. Vi fick JA – TACK för det Mjölby och Boxholms kommuner. Vi hoppas att detta gör att vårt projekt har så många intresserade fastboende att projektet ger ett bidrag med 60 % av totala kostnaden.


 


 


Backsippa


Projektet är stort och det handlar om att gräva ner fiberkabel i drygt 23 mil – till en projekterad kostnad av drygt 33 miljoner kr!


Samverkan med Mjölby kommun innebär att ITSAM och vi ideellt engagerade har kontakt med Linköpings kommuns it-bolag, Utsikt AB, som Mjölby kommun anlitar för sin bredbandsutbyggnad.


I nästa vecka ska jag och några till träffa UTSIKT för att diskutera samarbetet lite till.


Ni fastboende i Malexander och Åsbo som ännu inte anmält intresse för fiberkabel har förhoppningsvis chans ytterligare någon tid. Ni är jätteviktiga för att projektet ska få bidrag ur landsbygdsprogrammet.


 


 


Maskros


 


Ni fritidsboende, som ännu inte anmält intresse: Ni är också jätteviktiga dels för att Ni kan bidra till totalfinansieringen av projektet dels för att chansen till en så låg anslutningsavgift (ca 20 000 – 25 000 kr) med största sannolikhet inte kommer tillbaka (ser man bakåt har anslutningsavgiften hittills mer än fyrdubblats på ca 10 år).


Även Ni fast- och fritidsboende som bor i områden som redan har bredband (Malexander kyrkby eller utmed väg 580 mellan Kisa och Boxholm till exempel) kan vara med och bidra till totalfinansieringen genom att - vid sidan av projektet - anmäla intresse för indragning av fiber i Era fastigheter.


 


 


 Gökärt


Ni som har frågor är välkomna med dom till mig, tel 070-875 68 99, eller någon annan Ni känner i den ideella arbetsgruppen.


Håkan Jutterdal


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Skriven av Håkan Jutterdal

GLÄDJANDE BESLUT OM FIBERKABEL

Publicerad: lördagen den 2 april klockan 11:17

För omkring tjugo år sedan togs ett strategiskt mycket viktigt kommunalt beslut om infrastrukturen, när Boxholms kommun tillsammans med fyra grannkommuner gick samman för att bygga stamledningar med fiberkakel i södra Östergötlands skogsbygder. Nu, 2016,har kommunen fortsatt med nya framsynta digitaliseringsbeslut.Levande landsbygd vid Stjärnesand


Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2016 beslutades nämligen att den nyligen antagna infrastrukturplanen ska ses över. Planen ska även kompletteras med investeringsplan. Beslutet är mycket glädjande och planeras skapa förutsättningar för att hela kommunen ska få tillgång till fiberkabel inom en femårsperiod. Beslutet kan antas komma ur en politisk vilja att skapa förutsättningar för människor att bo kvar i, att låta företag leva vidare i och även för familjer att flytta in i kommunens landsbygd. För en del fritidsboende öppnas möjligheten att bo kvar i bygden längre än ett par semestermånader för att utföra arbetsuppgifter från fritidshus i kommunen.Långt bort i skogen......


Det är ingen tvekan om att kommunledning och politiska beslutsorgan tagit till sig av det engagemang (en omfattande ideella kartläggning av intresset för fiberkabel), som ett stort antal kommuninnevånare visat under flera år. Även det är glädjande!Arnäsvägen vid Lyckö och Sommen


Vid ett uppföljningsmöte i Boxholms kommunhus den sista mars berättade kommunchefen att de EU-bidrag som f.n. finns tillgängliga i landsbygdsprogrammet inte kommer att räcka för att nå regeringens mål år 2020 (90 % av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s).Åsbo, de sydliga delarna


Kommunchefen förklarade även vid mötet för bl.a. åtta av oss, som varit med och arbetat ideellt för fiberkabel för 20 000 kr per anslutning, att kommunstyrelsens beslut innebär att kommunen själv och av egna medel tar ansvar för utbyggnaden. Kommunchefen ser framför sig att kommunen inom en femårsperiod kommer att ha byggt fiberkabel i hela kommunens landsbygd.


Nästa steg i beslutskedjan är att den enligt ovan omarbetade infrastrukturplanen ska läggas in i kommunens flerårsbudget, som ska beslutas före halvårsskiftet.Vid Flanhult i Blåvik


I det fortsatta detaljarbetet vill kommunen enligt kommunchefen gärna få hjälp av frivilliggruppen med bl.a. lokalisering av områden (”vita fläckar”) där telekommunikation saknas eller är bristfällig (fiberkabeln är särskilt betydelsefull där). Kommunen vill även utnyttja lokalkännedom så att tidsplaneringen ska bli så bra som möjligt.   Höskörd vid Gökshult


De kommunala intentionerna – att med egna medel ta ansvar för att demokratisk rättvisa skapas mellan stad och landsbygd när det gäller infrastruktur och fiberkabel känns mycket bra. De vittnar om vilja att göra sin landsbygd och kommun attraktiv för fler permanentboende.


Det är med positiv förväntan vi kan se framtiden an!


Håkan Jutterdal


PS De insprängda fotona är från en förvätansfull lands- och glesbygd i Boxholms kommun. DS


Skriven av Håkan Jutterdal

FIBERKABEL - SVÅRT ATT ÖVERBLICKA LÄGET JUST NU

Publicerad: söndagen den 13 december klockan 15:47

Den totala budgeten för stöd till fiberbredband för Östergötlands del är 157, 5 miljoner kr och det gäller för åren 2014 – 2020.Höstfärgad björk


Stödet är maximerat till 60 % av investeringskostnaden. Det innebär en stödberättigad investeringskostnad för perioden på drygt 260 miljoner kronor. Det känns mot den bakgrunden angeläget att påpeka att om den totala investeringskostnaden per fastighet uppgår till 50 000 räcker befintliga stödmedel till drygt 5 000 fastigheter (i länet). För Boxholms kommuns del kan det stödberättigade antalet fastigheter antas vara drygt 1 000. Det kan därför konstateras att nu tilldelade stödmedel är otillräckliga för att nå regeringens mål år 2020, dvs. att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund år 2020. Den som vill läsa mer om detta kan göra det på länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-temanummer-av-grodan-ute.aspxRådjur på rätt sida staketet


Den 4 december gick remisstiden ut när det gäller synpunkter på Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter för bl.a. utbyggnad av fibernät.


Konkurrensverket har tidigare och under stort massmedialt intresse yttrat sig och haft förslag till ändringar. Innan remisstiden gick ut lämnade även Hela Sverige ska leva (riksorganisationen) sitt yttrande och redovisade bl.a. stor oro för de ekonomiska risker, som små fiberföreningar (exempelvis byalag eller vägsamfälligheter) tvingas ta. Det som åsyftas är risk för återbetalningsskyldighet av beviljade bidrag, om inte kalkylerat antal fiberanslutningar uppnås.Gökshult


Det är i spänd förväntan vi får se fram mot Jordbruksverkets föreskrifter. Är det rimligt att hoppas att de kommer någon gång under första kvartalet 2016?


Lokalt i Boxholms kommun är det ju Vökby Bredband AB, som åtagit sig projektering och byggande. De farhågor som rests ovan när det gäller små fiberföreningar är därför inte aktuella i kommunen.


Boxholms kommun var tydlig mot oss ideellt arbetande att påpeka vikten av att söka upp och låta alla intresserade fastighetsägare ta ställning till om de ville ha fiberkabel eller inte. I de sammanhang som undertecknad varit med så följde vi verkligen kommunens önskan. Intressegraden hamnade på mellan 70 – 80 %. Toppen – och ett stort steg inom kommunen för att bidra till att regeringens mål år 2020 ska nås.


Vökby har hittills lämnat in en ansökan till länsstyrelsen avseende Hultekil med omkringliggande bygder samt Ekeby/Rinna norra. Det kan förväntas bli ytterligare någon i början av nästa år.


Vid ansökan till länsstyrelsen ska ett medgivandeintyg från kommunen bifogas. Ett krav från Boxholms kommun för det intyget är att kommunen ska överta fibernätet - vid framtida tillfälle, som kommunen bestämmer.Vildvin i päronträd


Vökbys nu kalkylerade kostnad för att bygga fiberkabel i Boxholms kommun är femtio tusen kr per fastighet. Den slutliga kostnaden beror naturligtvis på hur nära varandra fastigheterna är belägna och hur grävvänlig marken är. I kommunens landsbygd öster om riksväg 32 liksom i dess sydvästra delar är ”fastighetstätheten” låg, på sina håll mycket låg – och grävavstånden långa. Den totala grävsträckan i kommunen för att alla fastigheter på landsbygden ska ha fiberkabel kan beräknas vara mer än 20 ”gräv-och byggmil”. Det blir med andra ord en mycket hög investeringskostnad för Boxholms kommun. Hur den kommunala finansieringen i sinom tid ska lösas återstår att se. Dock kan det antas att det kommer att föra med sig ekonomiska svårigheter.  


Förhoppningen nu är alltså att Jordbruksverkets föreskrifter ska bli bra för landsbygden och att utbetalningen av bidrag från länsstyrelsen kan påbörjas under vårvintern 2016.Flygande kuse


Ett bra forum för information om bredbandsarbete i landet är http://bredbandsforum.se/. Läs gärna där om Du vill veta mer.


Håkan Jutterdal


PS De insprängda fotonaär från en väntande lands- och glesbygd i Boxholms kommun. DS


Skriven av Håkan Jutterdal

TÄNK OM.....!

Publicerad: söndagen den 18 oktober klockan 15:18

Konkurrensverkets har avstyrkt förslaget till Jordbruksverkets (SJV) föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Går att läsa på http://www.konkurrensverket.se/nyheter/landsbygdsprogrammet-ska-inte-stora-konkurrensen/.


Levande glesbygd


Information från Jordbruksverket med anledning av ovanstående och andra remissvar avseende bl.a. bredbandsstöd kan läsas på https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2015/jordbruksverketgorenoversynavforeskrifternailandsbygdsprogrammetmenutbetalningsplanenliggerfast.5.2c4057e915060022b2a21f82.html.


EGNA Funderingar utifrån några meningar i Konkurrensverkets yttrande:
  • Konkurrensverket efterlyser närmare information om stödnivåerna och om hur stödmedlen ska prioriteras mellan olika projekt. Det har betydelse för vilka konsekvenser landsbygdsprogrammet har för konkurrensen på marknaden.   • Stöd bör normalt endast delas ut till projekt där risken för att stödmedlen verkar marknadsstörande är liten  • … vikten av att säkerställa att stödmedel inte ersätter kommersiella investeringar  • … risk att åtskillnaden mellan kommersiellt genomförbara projekt och de som landsbygdsprogrammet avser inte kan upprätthållas.


Stålefalls Gård, Åsbo


Det har tagit snart TVÅ ÅR innan det nu aktuella förslaget till föreskrifter presenterats av SJV. Skattemedel i mängder har gått åt – inkl kostnader för att bl.a. bygga datastöd. Regler och datasystem måste sannolikt ändras efter remissrundan. Ännu mer skattemedel går åt. Landets väntande och förväntansfulla landsbygd får vänta – ännu längre! Under tiden fortsätter en smygande befolkningsminskning av landets glesbygder.  


Företagsamhet  i glesbygd


Ordet SKANDAL ligger nära men ….. Kanske det i stället är så att Konkurrensverket, som nu satt stopp för en inte avsedd fördelning/användning av offentliga medel, förtjänar ett TACK! Kan det vara så att SJVs förslag smetade ut medlen utan hänsynstagande till typ av landsbygd? Att skillnad inte gjordes mellan stadsnära respektive ensligt belägna bygder?


Mycket kortfattat kan Konkurrensverkets yttrande tolkas så här:
  • Medlen ska i större utsträckning än vad SJVs förslag till riktlinjer indikerar riktas till geografiska områden där konkurrensen på marknaden är som minst, dvs. till glest befolkad lands- och skogsbygd.


Mellansjö Gård


Kanske att Konkurrensverkets ställningstagande leder till att miljarderna hamnar mer rätt, dvs i glesbebyggda trakter med långa avstånd till de utvecklingsområden alltså i områden där kundunderlaget är för litet för att vara intressant för marknadskrafter.


Hoppas att tolkningen är riktig och att Statens Jordbruksverk nu TÄNKER OM och verkligen skyndar på!


Håkan Jutterdal


PS De insprängda fotona är från en väntande lands- och glesbygd i södra Östergötland. DS


Skriven av Håkan Jutterdal

VÄNTANS TID HAR BÖRJAT

Publicerad: söndagen den 4 oktober klockan 16:25

Onsdagden 30 september 2015 lämnades sammanlagt 685 intresseanmälningar från fastighetsägare på landsbygden i Boxholms kommun in till Vökby.Med hjälp går det


Därmed har en period av väntan börjat - väntan på vilka prioriteringar Vökby kommer att göra och senare länsstyrelsens/jordbruksverkets beslut om bidrag men även att tjälen som snart är här (!) ska gå ur marken.Detalj som behövs


Du som är intresserad av fortlöpande information om det som händer i det fortsatta arbetet kan söka den på den här hemsidan och på Vökby Bredband ABs hemsida, http://www.vokby.se/projektsidor/, i facebook på https://www.facebook.com/groups/480029285506544/ och på undertecknads twitterkonto https://twitter.com/MalexanderHakan. I facebookgruppen går det även bra att ställa frågor och att få svar. Flygsurr


Projektet har blivit mycket stort och omfattar kommunens hela landsbygd förutom den cirka en mil långa och mycket glest befolkade Idebo eller Aspanäs udde. Storleken har indirekt tvingats fram av de nya regler som nu gäller för statliga bidrag för bredbandsinvesteringar. Tidigare var det kommuner som sökte sådant stöd. Nu är det byalag, vägsamfälligheter eller som i vårt fall ett företag på marknaden. Det är nog bara i undantagsfall som byalag/vägsamfällighet har kompetens för allt som ska göras (projektering, upphandling, dragning av kabel, byggande av kopplingsbrunnar, blåsning av fiberkabel mm, mm). Det är specialkompetens som krävs och dessutom ett ekonomiskt åtagande som säkert kan avskräcka. Det känns väldigt bra att Vökby Bredband AB erbjudit sig att sköta allt detta.Ljudlös och oansenlig, men   !!


Det är många som arbetat ideellt med att mobilisera det stora intresse som bygden nu visar för fiberkabel. Intresset har varit över förväntan och det finns dessutom några personer, som under arbetets gång erbjudit sig att hjälpa till.Det finns även fastighetsägare, som anmält sitt intresse, inte för att de själva anser sig behöva fiberkabel till sin fastighet i kommunen utan för att göra något som de tycker är viktigt för bygden på lång sikt. Ett fantastiskt engagemang och en fantastisk känsla och omtanke om sin bygd!Färgstark rackare


Är arbetssättet något för kommuner att använda sig av i andra sammanhang. Frivillighet kostar inget men för oftast med sig effekter som är positiva. Boxholms kommun är värd allt beröm för sitt sätt att hantera och agera i det här projektet!Vattenspegel


Nu börjar alltså en väntan
  • först på att Vökby ska bestämma sig för vilket/vilka områden som ska väljas i den första bidragsansökan; det är inte rimligt med en enda ansökan för hela kommunen; arbetet måste delas upp i delområden  • därefter på att bidragsbeslut ska tas av länsstyrelse/jordbruksverk  • och på att grävning ska kunna påbörjas i vårdagarna.Lysande björk


Frivilligt arbete kommer troligen att bli aktuellt även i fortsättningen.


Håll Er informerade i de kanaler som nämnts ovan. Fibertåget har, förhoppningsvis,börjat röra på sig!


Håkan Jutterdal


PS De insprängda fotona är från en höstpromenad i utkanterna av Malexander kyrkby. Kameran ser sådant som vi ofta går förbi. DS


Skriven av Håkan Jutterdal

ENASTÅENDE engagemang för fiberkabel

Publicerad: fredagen den 25 september klockan 22:10

Onsdag den 30 september 2015 är sista dag för att anmäla intresse för fiberkabel. Senare intresseanmälningar ingår inte i Vökby Bredband ABs underlag för investeringsbidrag från EUs landsbygdsprogram.


De fastighetsägare som vill dra in fiberkabel för 20 000 kr har därför bara ytterligare några dagar på sig. 


Fiberkabelprojektet startade i byn Moo norr om Malexander i slutet av 2014. Det är visserligen sant men…..


De beslut som möjliggör dragning av fiberkabel idag togs för ca femton år sedan. Fem kommuner i södra och västra Östergötland beslutade samarbeta för att skapa förutsättningar för de digitala autostrader, som vi nu håller på att bygga ut i världen. Jag är full av beundran av de politiker, som hade förmågan att ta ett så framsynt beslut redan för femton år sedan. Mycket beundransvärt! Eva Karlsson (numera avliden) och hennes två kvinnliga och två manliga kommunalrådskollegor i Vadstena, Ödeshög, Kinda och Ydre kommuner var de som höll i de politiska fanorna i sina respektive kommuner!Arbetsläget idag för att slutföra det arbete de politiska organisationerna la grunden till för femton år sedan är att landsbygderna i Mosseboområdet, Rinna norra och Ekeby samt området öster om riksväg 32 mot gränserna till Mjölby och Kinda kommuner och i söder sjön Sommen har en intressegrad som i skrivande stund överstiger 70 % sammantaget.


Närmare tio byalag och vägsamfälligheter samt ett antal frivilliga runt om i kommunen är engagerade i kontakt-, informations- och insamlingsarbetet.


Strålande! Det är mycket roligt att få uppleva detta gränsöverskridande samarbete på gräsrotsnivå! Boxholms kommun är naturligtvis väl informerad om vad som pågår men är noga med att inte lägga sig i. Denna tillit till ideella krafter stimulerar!


Ett arbetssätt som kan användas i andra sammanhang?


Ta vara på möjligheten! Anmäl Ditt intresse för fiberkabel i god tid före den 30 september!


Fotot visar en plats i kommunen, där fiberkabel kan komma att dras.


Håkan Jutterdal
Skriven av Håkan Jutterdal

Hela Boxholms kommun aktuell för fiberkabel

Publicerad: lördagen den 12 september klockan 21:25

(De i texten inlagda fotona är från vägar/områden i Blåviks, Malexander och Åsbo gamla socknar där fiberkabel med sannolikhet kommer att dras.)


Storprojektet med fiberkabel startade i byn Moo norr om Malexander i slutet av 2014. Anledningen då var i första hand missnöje med telefonin sedan Telia tagit bort de gamla kopparledningarna. Det nya,  


trådlösa


system med mottagarförstärkare, som Telia ersatte sina kopparledningar med fungerade inte bra. De boende kände sig osäkra. Att behöva åka ett par kilometer för att kunna ringa akuta samtal vid sjukdom eller efter veterinär tyngde. Inte heller internet fungerade bra. Kommunikationen bröts ofta även mitt i pågående försök att göra till exempel banktransaktioner.


I skrivande stund är närmare fyrtio personer ideellt engagerade, runt om i hela Boxholms kommun, för att hjälpa till att ro möjligheten till fiberkabel iland. Det stimulerar att vara med och bidra till dragning av


                                                                                                       


fiberkabel för internet, telefon och TV utmed vägar och till platser där fiberkabel inte finns.


Den ideellt arbetande gruppen, som initialt bestod av fem personer har utökats succesivt och det finns plats för fler. Facebookgruppen ”Fiberkabel Boxholms landsbygd” fylls undan för undan på med fler och fler intressenter.De nya regler för fördelning av bidrag till bredbandsutbyggnad som gäller fr. o m nu innebär att det är byalag, vägsamfälligheter eller marknadsföretag som kan söka bidragen. Det innebär också att det är de som ska göra projekteringar,upphandlingar liksom själva dragningen av fiberkabel. Vökby Badband AB har tagit på sig den rollen


Kostnaden per fastighet/byggnad som vill ha fiberkabel är 20 000 kr. Två förutsättningar gäller för det priset nämligen dels att minst 60 procent av fastighetsägarna anmäler intresse dels att bidrag från landsbygdsprogrammet erhålls med 60 procent av totalkostnaden. Uppfylls inte dessa förutsättningar blir utbyggnaden inte av.I den del av kommunens landsbygd som begränsas av riksväg 32/Mjölby och Kinda kommuner samt sjön Sommens strandlinje mot norr och väst är ca 450 fastigheter möjliga för fiberkabel. Intressegraden är i dagsläget drygt 70 %. I den del av kommunen som begränsasav linjen riksväg 32, Mjölby, Ödeshögs och Tranås kommungränser har senaste veckan hållits informationsmöten och arbetet med att sammanställa resultatet från dessa pågår. Totalt kan antalet fastigheter i kommunen som är möjliga att få fiberkabel beräknas till runt 800 och fastighetsägarintresset känns lika starkt i hela kommunen. Den 30 september 2015 är sista dag för oss att anmäla intresserade fastighetsägare till Vökby, som strax därefter lämnar in ansökan om bidrag från landsbygdsprogrammet till länsstyrelsen.


Det känns väldigt stimulerande att vara med och bidra till digitaliseringen av hela Boxholms kommuns landsbygd. Jag tror fiberkabeln är väldigt viktig för att locka människor att bo på landsbygden, att få barn och barnbarn att vistas där oftare och i bästa fall att få andra att flytta till denna härliga kommun! Jag tror dessutom att det här tillfället och de 20 000 kr som Vökby tar (grävning, dragning ända in i husen inklusive anslutningsavgift) aldrig kommer tillbaka - i vart fall inte till den kostnaden. Den framtida kostnaden vet vi inget om. MEN…. vi vet att dagens kostnad exklusive bidrag från landsbygdsprogrammet är ca 50 000 – 60 000 kr (genomsnitt för samtliga i projektet ingående fastigheter). Även fastigheternas saluvärden ökar. Med beaktande av detta framstår 20 000 kr som mycket förmånligt.en framtidakostnaden vet vi inget om men vi vet att dagens kostnad utan statliga bidrag ärca 50 - 60 000 kr (som ett genomsnitt för samtliga fastigheter). Informera - såatt fler får nytta och glädje av fiberkabeln! En sak till, fastigheternassaluvärde ökar. (grävning, dragning ända in i husen inkl även anslutningsavgift)aldrig kommer tillbaka till den kostnaden. Den framtida kostnaden vet vi ingetom men vi vet att dagens kostnad utan statliga bidrag är ca 50 - 60 000 kr (somett genomsnitt för samtliga fastigheter). r tillfället och de 20 000 kr som Vökbytar (grävning, dragning ända in i husen inkl även anslutningsavgift) aldrigkommer tillbaka till den kostnaden. Den framtida kostnaden vet vi inget om menvi vet att dagens kostnad utan statliga bidrag är ca 50 - 60 000 kr (som ettgenomsnitt för samtliga fastigheter). Informera - så att fler får nytta ochglädje av fiberkabeln! En sak till, fastigheternas saluvärde ökar.


Informationom det fortsatta arbetet i projkektet sprids bl.a. i facebookgrupperna https://www.facebook.com/groups/480029285506544/ och https://www.facebook.com/groups/480029285506544/, på Malexander Byalags hemsida www.malexander.se samt i undertecknads twitterkonto https://twitter.com/MalexanderHakan.


Berätta gärna för vänner och bekanta om detta tillfälle - och att det aldrig kommer tillbaka!


Fridens!


Håkan Jutterdal


Skriven av Håkan Jutterdal

Ännu en färgstark oktoberfredag

Publicerad: söndagen den 19 oktober klockan 11:13

Jag hade tänkt skriva om en fredagstur genom Östergötlands södra skogslandskap i den här bloggen. Jag lyckades dock inte med att lägga in foton. Vill Ni läsa och se hänvisas Ni till  http://www.helasverige.se/.Fler foton finns även på facebook, https://www.facebook.com/hjutterdal.
Skriven av Håkan Jutterdal

Djur inpå knutarna ger glädje - och sorg

Publicerad: måndagen den 28 juli klockan 22:09


Det är en storförmån att ha djuren inpå knutarna. De ger både glädje, visst arbete och sorg.


Året runt fårvi dagligen se fåglar, ekorrar, harar och rådjur. Ibland tjäder och älg.Vildsvin har vi de senaste åren haft gott om men som tur är hittills utanförtomten. De skapar ingen glädje direkt möjligen viss spänning.


I mitten avjuli hände det i och för sig naturliga men ändå sorgliga. Mamman till denekorrkull vi haft i vår närhet låg en kväll flämtande på marken. Barn ochbarnbarn huserade då i huset och tog hand om situationen på ett värdigt ochfint sätt.


Efter att halagts i visst skydd under natten så hittades ekorrmamman död på den plats honlades på kvällen innan. Hon fick en värdig begravning och barnbarnen, 6 och 10år gamla, band ihop ett kors av några grenar och pyntade platsen med blommor.


Fint gjort ochdessutom en upplevelse att minnas
Skriven av Håkan Jutterdal

Närproducerat

Publicerad: söndagen den 15 juni klockan 21:55


En av de första junidagarna fick jag rycka in. 

Liten, ynklig och trött


Under björken låg en brun tuss på gräsmattan –vid närmare betraktande en ekorrunge. Ynkligt liten, med svans långt ifrån yvig, knappt högre än det nyklippta gräset låg han där. Hungriga skator, kråkor och katter och annat gjorde läget livshotande för ekorrungen. Med handskar på lyfte jag försiktigt ungen på skyffeln och flyttade det lilla pyret in till husväggen.


Efter en stund kom mamman, tog ett ordentligt maggrepp i ungen, sprang upp för husväggen och in i boet. Välkomstljuden från boet berättade att det fanns fler ekorrungar.


Där kunde han gömma sig bättre för hungriga skator, kråkor, katter och annat livshotande.

En och en halv vecka gör mycket


Idag, knappt två veckor senare, är det dags igen. Under en pratstund vid staketet dyker de upp - två ekorrungar och mamman. Mamman kommer lite försiktigt mot oss med en av ungarna i munnen, klättrar upp i äppleträdet, ut på den yttersta grenspetsen, hoppar med ungen i munnen dryga metern över staketet och landar på båtens reling, fortsätter på relingen, hoppar upp på uthusväggen och lyckas få in ungen i den trånga passagen så att den lyckligt och väl är på uthusvinden.Vi bara tittar på!Praktisk matserveringDet går bra så här ocksåTack för maten!


Den andra ungen får vara kvar hos oss men mamman håller koll. Hon öppnar matserveringen vid flera tillfällen. Till och med på staketet försöker ungen få di! Det lyckas dock inte men en del mys underhålls vi med. Vid ett tillfälle kommer ungen så nära att den nosar på en utsträckt hand.Mys på staketKul att posera för kameran


Innan föreställningen är slut testar ekorrmamman hur det kan tänkas vara att jobba som styrman på en båt.

Hur skulle det vara att testa den här?


Det är härligt att få bo nära djur och natur!

Skriven av Håkan Jutterdal

Vårtal valborgsmässoafton 2014

Publicerad: torsdagen den 8 maj klockan 11:34


På fleras önskemål publiceras här Per-Åke Agneviks vårtal på valborgsmässoafton i Malexander.

Malexander Valborg 2014


"Mitten på 40-talet kom jag som liten första gången till Malexander.

Jag minns bensintappen vid smedjan, Den var lite speciell, man pumpade upp bensin i en glasbehållare för hand som man sedan med självtryck tömde i tanken på bilen. Varför en 5-åring var intresserad av bensinpumpar berodde på att vi i Linköping bodde i Valla, nära Malmslättsvägen där det fanns ett antal bensinmackar.


Vi skulle med båt hämtas nedanför bastun för transport till Aspenäs.

Vi var min far och mor och lillasyster. Min pappa Göte som var polis skulle tillsammans med min mammas bror Martin Jung som var polis i Skänninge på sina semestrar ha tillsyn, åt Sommens Fiskevårdsförbund  för att minska tjuvfisket av i första handröding. Det fanns ytterligare en polis med samma uppgift boende på Sjönäs, som ligger mitt på Skalludden. På båda platserna hade vi tillgång till motorbåt.


Birgittastugan som på den tiden var en flygelbyggnad till det stora huset på Aspenäs var en bra lekplats när det var dåligt väder. Vid Aspenäs fanns det också en lång ångbåtbrygga som var bra att meta abborrar från men som också  ibland gästades av de ångbåtar som trafikerade sjön. Blåste det lite för mycket så låg båtarna vid bryggan med sina timmersläp och inväntade lugnare väder. På den tiden gick det också en torgtur med båt till Tranås på fredagarna.


Mitt fiskeintresse grundlades nog de åren vi bodde på Aspenäs. Jag hade en bra lärare som hämtade mig några gånger i veckan med sommaskeppet nämligen  ”Baddaren” Övl. Erik Kugelberg. Vi fiskade röding med kopparlina och lod samt gädda och abborre. Att meta abborre med gli(levande bete) var också en höjdpunkt. Vi bodde på Aspenäs till på slutet på40-talet.


1950 flytta vi vårt sommarboende till Svärdsvik. Vi hyrde av Domänverket halva gamla huset som var ett parhus. I den andra halvan bodde gamla Fru Åstrand. Nu hade jag fyllt 10 år och nu var det dags att börja följa med på jakt som min far,Baddaren och Arvid Malgeryd med flera ofta var ute på. Jag sköt min första älg när jag var 12 år mellan Bålnäs och Bjälnäs.


Naturupplevelser,på sjön med fiske på somrarna och i skogen med jakt på hösten – vintern var nog det som gjorde att jag och min familj fortsatte med fritidsboendet i Svärdsvik trots att vi hade 2 x 25 mil till fritidsboendet.


Våren, som iår är ovanligt tidig, tycker jag är den finaste tiden på året.

Fåglarna som återkommer både i sjön och på land. De vilda blommorna som tussilago, blåsippor, vitsippor, gullvivor och liljekonvalj är också en tillgång. Har vi tur så kan vi också få uppleva tjäderspel på våren.


Sedan 2007är vi åretruntboende i Svärdsvik, som vi inte en dag har ångrat.


Jag har upplevt ett Malexander med ett kafé, två livsmedelsaffärer och ett postkontor,mack med taxistation samt skola och ålderdomshem. Vi hade också under många åren egen präst.


De åretruntboende har minskat och fritidsboendet har ökat. Skolans nedläggning var ett felaktigt beslut som innebar att nästan alla barnfamiljer i och runt Malexander flyttade, inte till Boxholm som politiska majoriteten i kommunen trodde utan till andra kommuner. Det som skulle bli en besparing för kommunen blev i stället en förlust med cirka 1,5 Mkr/år. Och dessutom inte bara en ekonomisk förlust – mycket av framtidstron försvann då barnfamiljerna flyttade.Nu kan det bara bli bättre för det finns ingen mer kommunalverksamhet att lägga ned i Malexander. Därför är det av stor betydelse att fritidsboende i alla åldrar sätter sin prägel på Malexander.


Det finns mycket kraft och energi i Malexanderbygden. Låt oss hoppas att vi tillsammans kan utveckla bygden.


Min förhoppning är att fler i likhet med mig ska upptäcka den stora upplevelse det är att dagligen året om få följa naturens skiftningar och de vilda djurens beteende. Att lyssna på tystnaden ger själen ro.


Min speciella vår önskan i år är att världens samlade diplomati ska lyckas få Rysslandsledare att ändra inställning och verkligen mena något med demokrati och självständighet.


Låt oss vara tacksamma för den frihet vi har i Sverige. Och vårda demokratin så att vårt land framöver också blir ett öppet och tryggt land att leva i.


Låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för våren i Malexander!"


Jag lägger ut talet på Malexanders hemsida då den utlovade högtalaranläggningen inte fanns på plats.