Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

GLÄDJANDE BESLUT OM FIBERKABEL

Publicerad: lördagen den 2 april klockan 11:17

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">För omkring tjugo år sedan togs ett strategiskt mycket viktigt kommunalt beslut om infrastrukturen, när Boxholms kommun tillsammans med fyra grannkommuner gicksammanför attbygga stamledningar med fiberkakel isödra Östergötlands skogsbygder. Nu, 2016,har kommunen fortsattmed nyaframsynta digitaliseringsbeslut.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402112352980.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Levande landsbygd vid Stjärnesand</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2016 beslutades nämligen att den nyligen antagna infrastrukturplanen ska ses över. Planen ska även kompletteras med investeringsplan. Beslutet är mycket glädjande och planeras skapa förutsättningar för att hela kommunen ska få tillgång till fiberkabel inom en femårsperiod. Beslutet kan antas komma ur en politisk vilja att skapa förutsättningar för människor att bo kvar i, att låta företag leva vidare i och ävenför familjer att flytta in i kommunens landsbygd.För en del fritidsboende öppnas möjligheten att bo kvar i bygden längre än ett par semestermånader för att utföra arbetsuppgifter från fritidshus i kommunen. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402111846922.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Långt bort i skogen......</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Det är ingen tvekan om att kommunledning och politiska beslutsorgan tagit till sig av det engagemang (en omfattande ideella kartläggning av intresset för fiberkabel), som ett stort antal kommuninnevånare visat under flera år. Även det är glädjande!</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402112217960.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Arnäsvägen vid Lyckö och Sommen</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Vid ett uppföljningsmöte i Boxholms kommunhus den sista mars berättade kommunchefen att de EU-bidrag som f.n. finns tillgängliga i landsbygdsprogrammet inte kommer att räcka för att nå regeringens mål år 2020 (90 % av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s).</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402111932786.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Åsbo, de sydliga delarna</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Kommunchefen förklarade även vid mötet för bl.a. åtta av oss, som varit med och arbetat ideellt förfiberkabel för 20000 kr per anslutning, att kommunstyrelsens beslut innebär att kommunen själv och av egna medel tar ansvar för utbyggnaden. Kommunchefen ser framför sig att kommunen inom en femårsperiod kommer att ha byggt fiberkabel i hela kommunens landsbygd. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Nästa steg i beslutskedjan är att den enligt ovan omarbetade infrastrukturplanen ska läggas in i kommunens flerårsbudget, somska beslutas före halvårsskiftet.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402112021739.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Vid Flanhult i Blåvik</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">I det fortsatta detaljarbetet vill kommunen enligt kommunchefen gärna få hjälp av frivilliggruppen med bl.a. lokalisering av områden (”vita fläckar”) där telekommunikation saknas eller är bristfällig (fiberkabeln är särskilt betydelsefull där). Kommunen vill även utnyttja lokalkännedom så att tidsplaneringen ska bli så bra som möjligt. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_201604021123110.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Höskörd vid Gökshult</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">De kommunala intentionerna – att med egna medel ta ansvar för att demokratisk rättvisa skapas mellan stad och landsbygd när det gäller infrastruktur och fiberkabel känns mycket bra. De vittnar om vilja att göra sin landsbygd och kommun attraktiv för fler permanentboende. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Det är med positiv förväntan vi kan se framtiden an!</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">Håkan Jutterdal</span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">PS De insprängda fotona är från en förvätansfull lands- och glesbygd i Boxholms kommun. DS</span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

Vädret i dag och framåt

Väder från klart.se

Vädret Malexander

Logotyptävling

Ta fram din kreativa sida och gör en logotyp till Malexander.

» Till tävlingen

Närtrafik

Beställ kompletterande resa till eller från Boxholm.

Beställningstider
Vardagar 09.00-12.30 samt
17.00–22.00
Lördag och söndag 09.00-17.00

Beställ resan på tel 077-171 10 20 minst 2 timmar innan. Pris 45 kr. (2017-06-25)

Obs: Önskad tid kan ändras med upp till 30 min för att samordna med andra resenärer. Dock garanteras en senast framme tid.

Mer info på Östgötatrafikens hemsida

Frågan

Kommer du att var i Malexander under jul och nyår?Antal svar 15 st » Se resultat

Senaste blogginläggen

2 apr 2016 GLÄDJANDE BESLUT OM FIBERKABEL av Håkan Jutterdal
13 dec 2015 FIBERKABEL - SVÅRT ATT ÖVERBLICKA LÄGET JUST NU av Håkan Jutterdal
18 okt 2015 TÄNK OM.....! av Håkan Jutterdal

» Till alla bloggar

Håkan Jutterdal på Twitter

Här kan du följa Håkan Jutterdal på Twitter. Klicka på logotypen nedan.

Follow MalexanderHakan on Twitter
Copyright © 2017 Malexanders Byalag | info@malexander.se | Ansvarig utgivare: Per Cedervall