Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

TÄNK OM.....!

Publicerad: söndagen den 18 oktober klockan 15:18

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><font face="Calibri"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>Konkurrensverkets har avstyrkt förslaget till Jordbruksverkets (SJV) föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Går att läsa på </span></font><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"><font color="#0000ff" face="Calibri">http://www.konkurrensverket.se/nyheter/landsbygdsprogrammet-ska-inte-stora-konkurrensen/</font></span><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"><font face="Calibri">.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151018154108901.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Levande glesbygd</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'><font face="Calibri">Information från Jordbruksverket med anledning av ovanstående och andra remissvar avseende bl.a. bredbandsstöd kan läsas på </font></span><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'><font color="#0000ff" face="Calibri">https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2015/jordbruksverketgorenoversynavforeskrifternailandsbygdsprogrammetmenutbetalningsplanenliggerfast.5.2c4057e915060022b2a21f82.html</font></span><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'><font face="Calibri">.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><font face="Calibri"><span style="color: black; text-transform: uppercase; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;">EGNA Funderingar</span><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"> utifrån några meningar i Konkurrensverkets yttrande:</span></font>

<ul style="list-style-type: square; direction: ltr;"> <li style="font-style: italic; font-weight: normal;"> <p style="line-height: 19.2pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>Konkurrensverket efterlyser närmare information om stödnivåerna och om hur stödmedlen ska prioriteras mellan olika projekt. Det har betydelse för vilka konsekvenser landsbygdsprogrammet har för konkurrensen på marknaden.</span></i>

</li> <li style='color: black; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; line-height: 19.2pt; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;'><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>Stöd bör normalt endast delas ut till projekt där risken för att stödmedlen verkar marknadsstörande är liten</span></i>

</li> <li style='color: black; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; line-height: 19.2pt; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;'><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>… vikten av att säkerställa att stödmedel inte ersätter kommersiella investeringar </span></i>

</li> <li style='color: black; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; line-height: 19.2pt; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;'><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>… risk att åtskillnaden mellan kommersiellt genomförbara projekt och de som landsbygdsprogrammet avser inte kan upprätthållas.</span></i>

</li></ul> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151018152410393.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Stålefalls Gård, Åsbo</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Det har tagit snart <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">TVÅ Å</b>R innan det nu aktuella förslaget till föreskrifter presenterats av SJV. Skattemedel i mängder har gått åt – inkl kostnader för att bl.a. bygga datastöd. Regler och datasystem måste sannolikt ändras efter remissrundan. Ännu mer skattemedel går åt. Landets väntande och förväntansfulla landsbygd får vänta – ännu längre! Under tiden fortsätter en smygande befolkningsminskning av landets glesbygder.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_2015101815214516.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Företagsamhet i glesbygd</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ordet SKANDAL ligger nära men ….. Kanske det i stället är så att Konkurrensverket, som nusatt stopp för en inte avsedd fördelning/användning av offentliga medel, förtjänar ett TACK! Kan det vara så att SJVs förslag smetade ut medlen utan hänsynstagande till typ av landsbygd? Att skillnad inte gjordes mellan stadsnära respektive ensligt belägna bygder?</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Mycket kortfattat kan Konkurrensverkets yttrande tolkas så här:</font></span>

<ul style="list-style-type: disc; direction: ltr;"> <li style="font-style: italic; font-weight: normal;"> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt; mso-list: l1 level1 lfo2;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">Medlen ska i större utsträckning än vad SJVs förslag till riktlinjer indikerar riktas till geografiska områden där konkurrensen på marknaden är som minst, dvs. till glest befolkad lands- och skogsbygd.</span>

</li></ul> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151018152031462.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Mellansjö Gård</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Kanske att Konkurrensverkets ställningstagande leder till att miljarderna hamnar mer rätt, dvs i glesbebyggda trakter med långa avstånd till de utvecklingsområden alltså i områden där kundunderlaget är för litet för att vara intressant för marknadskrafter.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Hoppas att tolkningen är riktig och att Statens Jordbruksverk nu TÄNKER OM och verkligen skyndar på! </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Håkan Jutterdal</font></span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">PS De insprängda fotona är från en väntande lands- och glesbygd i södra Östergötland. DS</font></span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

Vädret i dag och framåt

Väder från klart.se

Vädret Malexander

Logotyptävling

Ta fram din kreativa sida och gör en logotyp till Malexander.

» Till tävlingen

Närtrafik

Beställ kompletterande resa till eller från Boxholm.

Beställningstider
Vardagar 09.00-12.30 samt
17.00–22.00
Lördag och söndag 09.00-17.00

Beställ resan på tel 077-171 10 20 minst 2 timmar innan. Pris 45 kr. (2017-06-25)

Obs: Önskad tid kan ändras med upp till 30 min för att samordna med andra resenärer. Dock garanteras en senast framme tid.

Mer info på Östgötatrafikens hemsida

Frågan

Kommer du att var i Malexander under jul och nyår?Antal svar 10 st » Se resultat

Senaste blogginläggen

2 apr 2016 GLÄDJANDE BESLUT OM FIBERKABEL av Håkan Jutterdal
13 dec 2015 FIBERKABEL - SVÅRT ATT ÖVERBLICKA LÄGET JUST NU av Håkan Jutterdal
18 okt 2015 TÄNK OM.....! av Håkan Jutterdal

» Till alla bloggar

Håkan Jutterdal på Twitter

Här kan du följa Håkan Jutterdal på Twitter. Klicka på logotypen nedan.

Follow MalexanderHakan on Twitter
Copyright © 2017 Malexanders Byalag | info@malexander.se | Ansvarig utgivare: Per Cedervall