Var god vänta - sidan laddar
Loading
Tiden varierar beroende på vilken typ av internetuppkoppling du har samt om du laddar upp bilder eller dokument.

Malexanderbloggen

GLÄDJANDE BESLUT OM FIBERKABEL

Publicerad: lördagen den 2 april klockan 11:17

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">För omkring tjugo år sedan togs ett strategiskt mycket viktigt kommunalt beslut om infrastrukturen, när Boxholms kommun tillsammans med fyra grannkommuner gicksammanför attbygga stamledningar med fiberkakel isödra Östergötlands skogsbygder. Nu, 2016,har kommunen fortsattmed nyaframsynta digitaliseringsbeslut.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402112352980.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Levande landsbygd vid Stjärnesand</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2016 beslutades nämligen att den nyligen antagna infrastrukturplanen ska ses över. Planen ska även kompletteras med investeringsplan. Beslutet är mycket glädjande och planeras skapa förutsättningar för att hela kommunen ska få tillgång till fiberkabel inom en femårsperiod. Beslutet kan antas komma ur en politisk vilja att skapa förutsättningar för människor att bo kvar i, att låta företag leva vidare i och ävenför familjer att flytta in i kommunens landsbygd.För en del fritidsboende öppnas möjligheten att bo kvar i bygden längre än ett par semestermånader för att utföra arbetsuppgifter från fritidshus i kommunen. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402111846922.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Långt bort i skogen......</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Det är ingen tvekan om att kommunledning och politiska beslutsorgan tagit till sig av det engagemang (en omfattande ideella kartläggning av intresset för fiberkabel), som ett stort antal kommuninnevånare visat under flera år. Även det är glädjande!</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402112217960.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Arnäsvägen vid Lyckö och Sommen</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Vid ett uppföljningsmöte i Boxholms kommunhus den sista mars berättade kommunchefen att de EU-bidrag som f.n. finns tillgängliga i landsbygdsprogrammet inte kommer att räcka för att nå regeringens mål år 2020 (90 % av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s).</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402111932786.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Åsbo, de sydliga delarna</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Kommunchefen förklarade även vid mötet för bl.a. åtta av oss, som varit med och arbetat ideellt förfiberkabel för 20000 kr per anslutning, att kommunstyrelsens beslut innebär att kommunen själv och av egna medel tar ansvar för utbyggnaden. Kommunchefen ser framför sig att kommunen inom en femårsperiod kommer att ha byggt fiberkabel i hela kommunens landsbygd. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Nästa steg i beslutskedjan är att den enligt ovan omarbetade infrastrukturplanen ska läggas in i kommunens flerårsbudget, somska beslutas före halvårsskiftet.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20160402112021739.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Vid Flanhult i Blåvik</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">I det fortsatta detaljarbetet vill kommunen enligt kommunchefen gärna få hjälp av frivilliggruppen med bl.a. lokalisering av områden (”vita fläckar”) där telekommunikation saknas eller är bristfällig (fiberkabeln är särskilt betydelsefull där). Kommunen vill även utnyttja lokalkännedom så att tidsplaneringen ska bli så bra som möjligt. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_201604021123110.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Höskörd vid Gökshult</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">De kommunala intentionerna – att med egna medel ta ansvar för att demokratisk rättvisa skapas mellan stad och landsbygd när det gäller infrastruktur och fiberkabel känns mycket bra. De vittnar om vilja att göra sin landsbygd och kommun attraktiv för fler permanentboende. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: times new roman; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;">Det är med positiv förväntan vi kan se framtiden an!</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">Håkan Jutterdal</span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">PS De insprängda fotona är från en förvätansfull lands- och glesbygd i Boxholms kommun. DS</span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

FIBERKABEL - SVÅRT ATT ÖVERBLICKA LÄGET JUST NU

Publicerad: söndagen den 13 december klockan 15:47

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Den totala budgeten för stöd till fiberbredband för Östergötlands del är 157, 5 miljoner kr och det gäller för åren 2014 – 2020. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_2015121316085567.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Höstfärgad björk</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Stödet är maximerat till 60 % av investeringskostnaden. Det innebären stödberättigad investeringskostnad för perioden på drygt 260 miljoner kronor. Det känns mot den bakgrunden angeläget att påpeka att om den totala investeringskostnaden per fastighet uppgår till 50000 räcker befintliga stödmedel till drygt 5000 fastigheter (i länet). För Boxholms kommuns del kan det stödberättigade antalet fastigheter antas vara drygt 1000. Det kan därför konstateras att nu tilldelade stödmedel är otillräckliga för att nå regeringens mål år 2020, dvs. att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund år 2020. Den som vill läsa mer om detta kan göra det på länsstyrelsens hemsida </span><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;mso-fareast-language:sv"><font color="#0000ff" face="Calibri">http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-temanummer-av-grodan-ute.aspx</font></span><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151213160616539.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Rådjur på rätt sida staketet</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Den 4 december gick remisstiden ut när det gäller synpunkter på Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter för bl.a. utbyggnad av fibernät.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Konkurrensverket har tidigare och under stort massmedialt intresse yttrat sig och haft förslag till ändringar. Innan remisstiden gick ut lämnade även <i style="mso-bidi-font-style:normal">Hela Sverige ska leva</i> (riksorganisationen) sitt yttrande och redovisade bl.a. stor oro för de ekonomiska risker, som små fiberföreningar (exempelvis byalag eller vägsamfälligheter) tvingas ta. Det som åsyftas är risk för återbetalningsskyldighet av beviljade bidrag, om inte kalkylerat antal fiberanslutningar uppnås. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151213162611787.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Gökshult</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Det är i spänd förväntan vi får se fram mot Jordbruksverkets föreskrifter. Är det rimligt att hoppas att de kommer någon gång under första kvartalet 2016?</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Lokalt i Boxholms kommun är det ju Vökby Bredband AB, som åtagit sig projektering och byggande. De farhågor som rests ovan när det gäller små fiberföreningar är därför inte aktuella i kommunen. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Boxholms kommun var tydlig mot oss ideellt arbetande att påpeka vikten av att söka upp och låta alla intresserade fastighetsägare ta ställning till om de ville ha fiberkabel eller inte. I de sammanhang som undertecknad varit med så följde vi verkligen kommunens önskan. Intressegraden hamnade på mellan 70 – 80 %. Toppen – och ett stort steg inom kommunen för att bidra till att regeringens mål år 2020 ska nås. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Vökby har hittills lämnat in en ansökan till länsstyrelsen avseende Hultekil med omkringliggande bygder samt Ekeby/Rinna norra. Det kan förväntas bli ytterligare någon i början av nästa år.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Vid ansökan till länsstyrelsen ska ett medgivandeintyg från kommunen bifogas. Ett krav från Boxholms kommun för det intyget är att kommunen ska överta fibernätet - vid framtida tillfälle, som kommunen bestämmer. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151213162706325.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Vildvin i päronträd</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Vökbys nu kalkylerade kostnad för att bygga fiberkabel i Boxholms kommun är femtio tusen kr per fastighet. Den slutliga kostnaden beror naturligtvis på hur nära varandra fastigheterna är belägna och hur grävvänlig marken är. I kommunens landsbygd öster om riksväg 32 liksom i dess sydvästra delar är ”fastighetstätheten” låg, på sina håll mycket låg – och grävavstånden långa. Den totala grävsträckan i kommunen för att alla fastigheter på landsbygden ska ha fiberkabel kan beräknas vara mer än 20 ”gräv-och byggmil”. Det blir med andra ord en mycket hög investeringskostnad för Boxholms kommun. Hur den kommunala finansieringen i sinom tid ska lösas återstår att se. Dock kan det antas att det kommer att föra med sig ekonomiska svårigheter. </span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Förhoppningen nu är alltså att Jordbruksverkets föreskrifter ska bli bra för landsbygden och att utbetalningen av bidrag från länsstyrelsen kan påbörjas under vårvintern 2016.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151213162800458.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; font-style: italic;">Flygande kuse</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">Ett bra forum för information om bredbandsarbete i landet är </span><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;mso-fareast-language:sv"><font color="#0000ff" face="Calibri">http://bredbandsforum.se/</font></span><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:times new roman;mso-bidi-font-family: arial;color:black;mso-fareast-language:sv">. Läs gärna där om Du vill veta mer.</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;color:#141823">Håkan Jutterdal</span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;color:#141823">PS De insprängda fotonaär från en väntande lands- och glesbygd i Boxholms kommun. DS</span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

TÄNK OM.....!

Publicerad: söndagen den 18 oktober klockan 15:18

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><font face="Calibri"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>Konkurrensverkets har avstyrkt förslaget till Jordbruksverkets (SJV) föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Går att läsa på </span></font><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"><font color="#0000ff" face="Calibri">http://www.konkurrensverket.se/nyheter/landsbygdsprogrammet-ska-inte-stora-konkurrensen/</font></span><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"><font face="Calibri">.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151018154108901.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Levande glesbygd</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'><font face="Calibri">Information från Jordbruksverket med anledning av ovanstående och andra remissvar avseende bl.a. bredbandsstöd kan läsas på </font></span><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'><font color="#0000ff" face="Calibri">https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2015/jordbruksverketgorenoversynavforeskrifternailandsbygdsprogrammetmenutbetalningsplanenliggerfast.5.2c4057e915060022b2a21f82.html</font></span><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'><font face="Calibri">.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 16pt; line-height: 19.2pt;"><font face="Calibri"><span style="color: black; text-transform: uppercase; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;">EGNA Funderingar</span><span style="color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;"> utifrån några meningar i Konkurrensverkets yttrande:</span></font>

<ul style="list-style-type: square; direction: ltr;"> <li style="font-style: italic; font-weight: normal;"> <p style="line-height: 19.2pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>Konkurrensverket efterlyser närmare information om stödnivåerna och om hur stödmedlen ska prioriteras mellan olika projekt. Det har betydelse för vilka konsekvenser landsbygdsprogrammet har för konkurrensen på marknaden.</span></i>

</li> <li style='color: black; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; line-height: 19.2pt; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;'><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>Stöd bör normalt endast delas ut till projekt där risken för att stödmedlen verkar marknadsstörande är liten</span></i>

</li> <li style='color: black; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; line-height: 19.2pt; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;'><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>… vikten av att säkerställa att stödmedel inte ersätter kommersiella investeringar </span></i>

</li> <li style='color: black; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: italic; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; line-height: 19.2pt; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 16pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;'><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style='color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-language: sv;'>… risk att åtskillnaden mellan kommersiellt genomförbara projekt och de som landsbygdsprogrammet avser inte kan upprätthållas.</span></i>

</li></ul> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151018152410393.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Stålefalls Gård, Åsbo</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Det har tagit snart <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">TVÅ Å</b>R innan det nu aktuella förslaget till föreskrifter presenterats av SJV. Skattemedel i mängder har gått åt – inkl kostnader för att bl.a. bygga datastöd. Regler och datasystem måste sannolikt ändras efter remissrundan. Ännu mer skattemedel går åt. Landets väntande och förväntansfulla landsbygd får vänta – ännu längre! Under tiden fortsätter en smygande befolkningsminskning av landets glesbygder.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_2015101815214516.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Företagsamhet i glesbygd</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ordet SKANDAL ligger nära men ….. Kanske det i stället är så att Konkurrensverket, som nusatt stopp för en inte avsedd fördelning/användning av offentliga medel, förtjänar ett TACK! Kan det vara så att SJVs förslag smetade ut medlen utan hänsynstagande till typ av landsbygd? Att skillnad inte gjordes mellan stadsnära respektive ensligt belägna bygder?</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Mycket kortfattat kan Konkurrensverkets yttrande tolkas så här:</font></span>

<ul style="list-style-type: disc; direction: ltr;"> <li style="font-style: italic; font-weight: normal;"> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt; mso-list: l1 level1 lfo2;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">Medlen ska i större utsträckning än vad SJVs förslag till riktlinjer indikerar riktas till geografiska områden där konkurrensen på marknaden är som minst, dvs. till glest befolkad lands- och skogsbygd.</span>

</li></ul> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151018152031462.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Mellansjö Gård</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Kanske att Konkurrensverkets ställningstagande leder till att miljarderna hamnar mer rätt, dvs i glesbebyggda trakter med långa avstånd till de utvecklingsområden alltså i områden där kundunderlaget är för litet för att vara intressant för marknadskrafter.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Hoppas att tolkningen är riktig och att Statens Jordbruksverk nu TÄNKER OM och verkligen skyndar på! </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Håkan Jutterdal</font></span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">PS De insprängda fotona är från en väntande lands- och glesbygd i södra Östergötland. DS</font></span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

VÄNTANS TID HAR BÖRJAT

Publicerad: söndagen den 4 oktober klockan 16:25

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Onsdagden 30 september 2015 lämnades sammanlagt 685 intresseanmälningar från fastighetsägare på landsbygden i Boxholms kommun in till Vökby. </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004162845325.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Med hjälp går det</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Därmed haren period av väntan börjat- väntan på vilka prioriteringar Vökby kommer att göra och senare länsstyrelsens/jordbruksverkets beslut om bidrag men även att tjälen som snart är här (!) ska gå ur marken.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004162937149.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Detalj som behövs</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Du som är intresserad av fortlöpande information om det som händer i det fortsatta arbetet kan söka den på den här hemsidan och på Vökby Bredband ABs hemsida, </font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">http://www.vokby.se/projektsidor/</font></span><font face="Calibri"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><u><font color="#0000ff">,</font></u></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"> i facebook på </span></font><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">https://www.facebook.com/groups/480029285506544/</font></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"> och på undertecknads twitterkonto </font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">https://twitter.com/MalexanderHakan</font></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">. I facebookgruppen går det även bra att ställa frågor och att få svar.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004163043605.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Flygsurr</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Projektet har blivit mycket stort och omfattar kommunens hela landsbygd förutom den cirka en mil långa och mycket glest befolkade Idebo eller Aspanäs udde. Storleken har indirekt tvingats fram av de nya regler som nu gäller för statliga bidrag för bredbandsinvesteringar. Tidigare var det kommuner som sökte sådant stöd. Nu är det byalag, vägsamfälligheter eller som i vårt fall ett företag på marknaden. Det är nog bara i undantagsfall som byalag/vägsamfällighet har kompetens för allt som ska göras (projektering, upphandling, dragning av kabel, byggande av kopplingsbrunnar, blåsning av fiberkabel mm, mm). Det är specialkompetens som krävs och dessutom ett ekonomiskt åtagande som säkert kan avskräcka. Det känns väldigt bra att Vökby Bredband AB erbjudit sig att sköta allt detta.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004163129141.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Ljudlös och oansenlig, men !!</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Det är många som arbetat ideellt med att mobilisera det stora intresse som bygden nu visar för fiberkabel. Intresset har varit över förväntan och det finns dessutom några personer, som under arbetets gång erbjudit sig att hjälpa till.Det finns även fastighetsägare, som anmält sitt intresse, inte för att de själva anser sigbehöva fiberkabel till sin fastighet i kommunen utan för att göra något som de tycker är viktigt för bygden på lång sikt. Ett fantastiskt engagemang och en fantastisk känsla och omtanke om sin bygd!</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004163225239.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Färgstark rackare</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Är arbetssättet något för kommuner att använda sig av i andra sammanhang. Frivillighet kostar inget men för oftast med sig effekter som är positiva. Boxholms kommun är värd allt beröm för sitt sätt att hantera och agera i det här projektet!</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004163322272.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">Vattenspegel</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Nu börjar alltså en väntan </font></span>

<ul style="list-style-type: square; direction: ltr;"> <li style="font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">först på att Vökby ska bestämma sig för vilket/vilka områden som ska väljas i den första bidragsansökan; det är inte rimligt med en enda ansökan för hela kommunen; arbetet måste delas upp i delområden</span>

</li> <li style='color: #141823; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;'><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">därefter på att bidragsbeslut ska tas av länsstyrelse/jordbruksverk</span>

</li> <li style='color: #141823; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;'> <p style='color: #000000; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt; mso-list: l0 level1 lfo1;'><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">och på att grävning ska kunna påbörjas i vårdagarna.</span>

</li></ul> <p style='color: #000000; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt; mso-list: l0 level1 lfo1;'><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20151004163419493.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span>

<p style='color: #000000; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt; mso-list: l0 level1 lfo1;'><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt; font-style: italic;">Lysande björk</span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Frivilligt arbete kommer troligen att bli aktuellt även i fortsättningen.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Håll Er informerade i de kanaler som nämnts ovan. Fibertåget har, förhoppningsvis,börjat röra på sig! </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Håkan Jutterdal</font></span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">PS De insprängda fotona är från en höstpromenad i utkanterna av Malexander kyrkby. Kameran ser sådant som vi ofta går förbi. DS</font></span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

ENASTÅENDE engagemang för fiberkabel

Publicerad: fredagen den 25 september klockan 22:10

<span style='color: #141823; line-height: 115%; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: sv; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;'>Onsdag den 30 september 2015 är sista dag för att anmäla intresse för fiberkabel. Senare intresseanmälningar ingår inte i Vökby Bredband ABs underlag för investeringsbidrag från EUs landsbygdsprogram.</span>

<span style='color: #141823; line-height: 115%; font-family: "calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: sv; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;'>De fastighetsägare som vill dra in fiberkabel för 20000 kr har därför bara ytterligare några dagar på sig.</span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Fiberkabelprojektet startade i byn Moo norr om Malexander i slutet av 2014. Det är visserligen sant men….. </font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">De beslut som möjliggör dragning av fiberkabel idag togs för ca femton år sedan. Fem kommuner i södra och västra Östergötland beslutade samarbeta för att skapa förutsättningar för de digitala autostrader, som vi nu håller på att bygga ut i världen. Jag är full av beundran av de politiker, som hade förmågan att ta ett så framsynt beslut redan för femton år sedan. Mycket beundransvärt! Eva Karlsson (numera avliden) och hennes två kvinnliga och två manliga kommunalrådskollegor i Vadstena, Ödeshög, Kinda och Ydre kommuner var de som höll i de politiska fanorna i sina respektive kommuner!</font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20150925223408657.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Arbetsläget idag för att slutföra det arbete de politiska organisationerna la grunden till för femton år sedan är att landsbygderna i Mosseboområdet, Rinna norra och Ekeby samt området öster om riksväg 32 mot gränserna till Mjölby ochKinda kommuner och i söder sjön Sommen haren intressegrad somi skrivande stund överstiger 70 % sammantaget. </font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Närmare tio byalag och vägsamfälligheter samt ett antal frivilliga runt om i kommunen är engagerade i kontakt-, informations- och insamlingsarbetet. </font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Strålande! Det är mycket roligt att få uppleva detta gränsöverskridande samarbete på gräsrotsnivå! Boxholms kommun är naturligtvis väl informerad om vad som pågår men är noga med att inte lägga sig i. Denna tillit till ideella krafter stimulerar! </font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ett arbetssätt som kan användas i andra sammanhang?</font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ta vara på möjligheten! Anmäl Ditt intresse för fiberkabel i god tid före den 30 september! </font></span>

<span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Fotot visar en plats i kommunen, där fiberkabel kan komma att dras.</font></span>

<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Håkan Jutterdal</font></span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

Hela Boxholms kommun aktuell för fiberkabel

Publicerad: lördagen den 12 september klockan 21:25

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><span style="font-style: italic;">(De i texten inlagda fotona är från vägar/områden i Blåviks, Malexander och Åsbo gamla socknar där fiberkabel med sannolikhet kommer att dras.)</span></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Storprojektet med fiberkabel startade i byn Moo norr om Malexander i slutet av 2014. Anledningen då var i första hand missnöje med telefonin sedan Telia tagit bort de gamla kopparledningarna. Det nya, </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">trådlösa <img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20150912213054808.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">system med mottagarförstärkare, som Telia ersatte sina kopparledningar med fungerade inte bra. De boende kände sig osäkra. Att behöva åka ett par kilometer för att kunna ringa akuta samtal vid sjukdom eller efter veterinär tyngde. Inte heller internet fungerade bra. Kommunikationen bröts ofta även mitt i pågående försök att göra till exempel banktransaktioner.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">I skrivande stund är närmare fyrtio personer ideellt engagerade, runt om i hela Boxholms kommun, för atthjälpa till attro möjligheten till fiberkabel iland. Det stimulerar att vara med och bidra till dragning av </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"> <img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20150912213817199.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">fiberkabel för internet, telefon och TV utmed vägar och till platser där fiberkabel inte finns. </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Den ideellt arbetande gruppen, som initialt bestod av fem personer har utökats succesivt och det finns plats för fler. Facebookgruppen ”Fiberkabel Boxholms landsbygd” fylls undan för undan på med fler och fler intressenter. </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_2015091221314758.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">De nya regler för fördelning av bidrag till bredbandsutbyggnad som gäller fr. o m nu innebär att det är byalag, vägsamfälligheter eller marknadsföretag som kan söka bidragen. Det innebär också att det är de som ska göra projekteringar,upphandlingar liksom själva dragningen av fiberkabel. Vökby Badband AB har tagit på sig den rollen</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Kostnaden per fastighet/byggnad som vill ha fiberkabel är 20000 kr. Två förutsättningar gäller för det priset nämligen dels att minst 60 procent av fastighetsägarna anmäler intresse dels att bidrag från landsbygdsprogrammet erhålls med 60 procent av totalkostnaden. Uppfylls inte dessa förutsättningar blir utbyggnaden inte av.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20150912214159980.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">I den del av kommunens landsbygd som begränsas av riksväg 32/Mjölby och Kinda kommuner samt sjön Sommens strandlinje mot norr och väst är ca 450 fastigheter möjliga för fiberkabel. Intressegraden är i dagsläget drygt 70 %. I den del av kommunen som begränsasav linjen riksväg 32, Mjölby, Ödeshögs och Tranås kommungränser har senaste veckan hållits informationsmöten och arbetet med att sammanställa resultatet från dessa pågår. Totalt kan antalet fastigheter i kommunen som är möjliga att få fiberkabel beräknas till runt 800 och fastighetsägarintresset känns lika starkt i hela kommunen.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20150912213925277.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Den 30 september 2015 är sista dag för oss att anmäla intresserade fastighetsägare till Vökby, som strax därefter lämnar in ansökan om bidrag från landsbygdsprogrammettill länsstyrelsen.</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="Calibri"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;">Det känns väldigt stimulerande att vara med och bidra till digitaliseringen av hela Boxholms kommuns landsbygd. Jag tror fiberkabeln är väldigt viktig för att locka människor att bo på landsbygden, att få barn och barnbarn att vistas där oftare och i bästa fall att få andra att flytta till denna härliga kommun! Jag tror dessutom att det här tillfället och de 20000 kr som Vökby tar (grävning, dragning ända in i husen inklusive anslutningsavgift) aldrig kommer tillbaka - i vart fall inte till den kostnaden. Den framtida kostnaden vet vi inget om. MEN…. vi vet att dagens kostnad exklusive bidrag från landsbygdsprogrammet är ca 50000 – 60000 kr (genomsnitt för samtliga i projektet ingående fastigheter). Även fastigheternas saluvärden ökar. Med beaktande av detta framstår 20000 kr som mycket förmånligt. </span></font>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="Calibri"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><img src="/GetImage.ashx?path=~/Files/Images/Blog/1/_20150912214043855.jpg&w=400&h=0&q=100&hd=0&cp=True" /></span></font>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="Calibri"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 10pt; display: none; mso-hide: all;">en framtidakostnaden vet vi inget om men vi vet att dagens kostnad utan statliga bidrag ärca 50 - 60 000 kr (som ett genomsnitt för samtliga fastigheter). Informera - såatt fler får nytta och glädje av fiberkabeln! En sak till, fastigheternassaluvärde ökar. (grävning, dragning ända in i husen inkl även anslutningsavgift)aldrig kommer tillbaka till den kostnaden. Den framtida kostnaden vet vi ingetom men vi vet att dagens kostnad utan statliga bidrag är ca 50 - 60 000 kr (somett genomsnitt för samtliga fastigheter). r tillfället och de 20 000 kr som Vökbytar (grävning, dragning ända in i husen inkl även anslutningsavgift) aldrigkommer tillbaka till den kostnaden. Den framtida kostnaden vet vi inget om menvi vet att dagens kostnad utan statliga bidrag är ca 50 - 60 000 kr (som ettgenomsnitt för samtliga fastigheter). Informera - så att fler får nytta ochglädje av fiberkabeln! En sak till, fastigheternas saluvärde ökar.</span>
</font>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Informationom det fortsatta arbetet i projkektetsprids bl.a. i facebookgrupperna </font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">https://www.facebook.com/groups/480029285506544/</font></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"> och </font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">https://www.facebook.com/groups/480029285506544/</font></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">, på Malexander Byalags hemsida </font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">www.malexander.se</font></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri"> samt i undertecknads twitterkonto </font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#0000ff" face="Calibri">https://twitter.com/MalexanderHakan</font></span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">. </font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Berätta gärna för vänner och bekanta om detta tillfälle - och attdet aldrig kommertillbaka!</font></span>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Fridens! </font></span></i>

<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Håkan Jutterdal</font></span></i>


Skriven av Håkan Jutterdal

Ännu en färgstark oktoberfredag

Publicerad: söndagen den 19 oktober klockan 11:13

Jag hade tänkt skriva om en fredagstur genom Östergötlands södra skogslandskap i den här bloggen. Jag lyckades dock inte med att lägga in foton. Vill Ni läsa och se hänvisas Ni till http://www.helasverige.se/.

Fler foton finns även på facebook, https://www.facebook.com/hjutterdal.
Skriven av Håkan Jutterdal

Djur inpå knutarna ger glädje - och sorg

Publicerad: måndagen den 28 juli klockan 22:09

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--> <p class="MsoNormal">Det är en storförmån att ha djuren inpå knutarna. De ger både glädje, visst arbete och sorg.

<p class="MsoNormal">Året runt fårvi dagligen se fåglar, ekorrar, harar och rådjur. Ibland tjäder och älg.Vildsvin har vi de senaste åren haft gott om men som tur är hittills utanförtomten. De skapar ingen glädje direkt möjligen viss spänning.

<p class="Ms